چه ناهنجاری هایی موثر بر رویش و ریزش دندان می باشند؟

طبق نظر دندانپزشک اطفال، در دندانپزشکی بدون درد، تشخیص محلی که مانع روند رویش است ضروری می باشد. دلیل غالب کراودینگ است که ممکن است منجر به نهفتگی دندان شود و اگر این حالت اتفاق بیفتد expansion قوس دندانی یا کشیدن دندان تجویز می شود. کراودینگ اغلب منجر به بهم ریختگی فولیکول می شود به طوری که یک فولیکول بر روی دیگری قرار گرفته و بدین وسیله دندان ها به صورت رویش نیافته باقی می مانند. دلیل شایع دیگر مسیر رویش نابجا است و در این موارد خارج کردن دندان های شیری و یا ایجاد مسیر رویشی به طریقه جراحی درمان انتخابی می باشند.

علت رویش زودهنگام دندانهای کودکان به گفته دندانپزشک

گاهی باید از نیروهای ارتودنسی استفاده شود. در موارد آسیب فولیکول و PDL، ممکن است رویش متوقف شود این حالت Retention  نامیده می شود. Retention اولیه بدان معناست که رویش در مرحله داخل استخوانی متوقف شده است که علت آن -آسیب به فولیکول و گاهی انکیلوز تاج یا ریشه می باشد.

Retention ثانویه بدان معناست که دندان رویش یافته قبلی، به علت انکیلوز ریشه از رویش دندان بعدی جلوگیری می کند و بدین ترتیب به تدریج در پایین تر از سطح اکلوژن قرار می گیرد. در موارد Retention اولیه گزینه درمانی معمولا denudation دندان می باشد. در موارد Retention ثانویه دندان انکیلوز شده و باید به طریق جراحی خارج شود. در نهایت یک اختلال رویشی تشخیص داده شده می تواند یک تاخیر رویش باشد. در موارد ناقرینه که زمان رویش مورد انتظار در یک سمت از 4 ماه تجاوز کند، اکسپوژر به طریقه جراحی تجویز می شود.

اختلالات مکانی در دندان های شیری؛ رویش دندان ناتال و نئوناتال

شیوع دندان های ناتال و نئوناتال یک مورد در هر 2000 تا 3000 تولد می باشد و شیوع آن در پسران و دختران مساوی است. اغلب دندان های با رویش زودهنگام انسیزورهای میانی مندبیل هستند که به سری دندانی طبیعی مربوط می شوند و شکل نرمال دارند. ریشه هنوز ایجاد نشده و دندان به صورت شل به لثه چسبیده است. علایم مرتبط با با دندان های ناتال یا نئوناتال شامل ژنژویت، لقی زیاد، ایجاد زخم در زبان و تروما به سینه های مادر است. دندان های ناتال و نئوناتال باید فقط در صورتی کشیده شوند که به علت لقی خطر آسپیراسیون وجود داشته باشد یا شیردادن به کودک مشکل باشد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال