چگونه با فرزندمان دکتر بازی کنیم؟

چگونه با فرزندمان دکتر بازی کنیم؟

دکتر رکنی، دندانپزشک اطفال خوب، به والدین پیشنهادی می کند که می تواند کودکان را نسبت به پزشک اطفال و دندانپزشک اطفال ترغیب کند.

هدف این دندانپزشک اطفال خوب در تهران، نجوه آشنایی کودک با وسایل پزشکی و شغل پزشکی می باشد.

دکتربازی کردن با کودکان :

  • جعبه وسایل پزشکی کودکتان را بیاورید. چند وسیله احتیاج دارید تا بازی را شروع کنید. یا می توانید یک جعبه وسایل پزشکی اسباب بازی بیاورید یا می توانید وسایل آشپزی، مدادها، تکه های خانه سازی و دیگر اسباب بازی هایی که می توانید تظاهر کنید که وسایل پزشکی هستند، استفاده کنید. یک کت سفید بپوشید و یک گوشی داشته باشید؛ البته اگر دارید.
  • چند نفر را برای بازی آن ها پیدا کنید. شما نیاز به چند بیمار دارید. آن ها می توانند خواهر، برادر، دوست و یا حتی عروسک باشند.
  • تعدادی کاغذ جمع کنید سپس می توانید یک دفترچه داشته باشید. می توانید تظاهر کنید که نوشته هایی دارید و داخل نمودارها را با نام بیمارانتان پر کنید، نسخه بنویسید، و دنبال بیماری ها در کتاب ها بگردید. می توانید آن را خالی نگه دارید، یا جزئیات را بکشید و بنویسید.
  • تخت تقلبی درست کنید، بنابراین بیمارانتان می توانند بخوابند. فراموش نکنید که شرایط راحتی را برای آن ها فراهم کنید.
  • با مریضی که روی تخت خوابیده یا نشسته است شروع کنید. در بزنید و داخل بروید.
  • اول از بیمار بپرسید کجایش درد می کند.
  • سپس نیاز پیدا خواهید کرد تا دمای بدنش را با دماسنج اسباب بازی اندازه گیری کنید. دماسنج را زیر بازوی بیمار قرار دهید.
  • بعد با گوشی به قلب بیمار گوش دهید. از بیمار بخواهید تا لباسش را تا قفسه سینه اش بالا بزند. سپس گوشی را در گوشتان بگذارید و با دقت به صدای قلب بیمار گوش کنید.
  • می توانید در آخر برای بیمار خود دارو تجویز کنید و با توجه به نشانه های بیمار دارو برای او تجویز کنید.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال