کاربردهای لیزر در کمک به دندانپزشک ترمیمی با لیزر

برخی از کاربردهای لیزر در کمک به دندانپزشک ترمیمی با لیزر برای شما آورده می شود .

آشکار ساختن دندان برای اهداف ارتودنتیک

از طول موج های متنوعی برای برداشت بافت نرم و آشکار کردن دندان های دائمی جهت درمان های ارتودنتیک استفاده می شود . اما تنها لیزرهای اربیوم توانایی برداشت توام  بافت نرم و استخوان را دارند . اگر فقط برداشت بافت نرم لازم باشد ، اغلب می توان بدون بی حسی موضعی کار را به انجام رساند و تنها از پمادهای بی حسی استفاده کرد .

لیزر Er : YAG با قدرت 45 میلی ژول و تناوب 30 هرتز و Er,Cr:YSGG با قدرت 70 میلی ژول در تناوب 20 هرتز در تماس با بافت یا با فاصله از آن مناسب هستند . در زمان استفاده از لیزر اربیوم باید مراقب مینای مجاور محل جراحی باشیم تا از خطر اچ شدن آن کاسته شود . برای این منظور جهت تابش اشعه باید به موازات محور طولی دندان باشد . خطر اچینگ یا آسیب به مینا در زمان استفاده از لیزر دیود و Nd:YAG وجود ندارد چرا که طول موج این لیزرها تداخلی با ساختار دندانی نمی یابند . 

اصلاح شکل لثه و ژنژوکتومی در بیماران ارتودنسی ، مصرف کنندگان دیلانتین و جراحی افزایش طول تاج قبل از کارهای ترمیمی

در مواردی که با هیپرتروفی بافت لثه بر اثر مصرف داروهایی همچون دیلانتین یا بهداشت دهانی ضعیف پس از قرارگیری دستگاه های ارتودنسی مواجه هستیم ، می توان از لیزر برای اصلاح شکل یا برداشت بافت های لثه ای اضافه بهره گرفت . برای پرکردن دندانی که پوسیدگی آن تا زیر لثه ادامه یافته باشد ، می توان از لیزر برای برداشت بافت لثه و انجام مراحل ترمیمی بدون خونریزی لثه ای استفاده نمود .

کاربردهای لیزر در کمک به دندانپزشک ترمیمی با لیزر

اکثر این روش ها را می توان بدون بی حسی موضعی و با حداقل ناراحتی پس از عمل انجام داد . انواع متنوعی از لیزرها را می توان به این منظور به کار بست : لیزرهای اربیوم در قدرت 80-55 میلی ژول و تناوب 30-20 هرتز بدون اسپری آب از آن جمله است . مواردی مثل هیپرپلازی لثه ای که در حین درمان ارتودنسی رخ داده باشد با لیزر اربیم برداشته می شود .

مطالب مرتبط :

مراقبت های دندانی اطفال و دندانپزشک ترمیمی با لیزر

پرکردن دندان با لیزر با دندانپزشک ترمیمی با لیزر

خدمات دندانپزشک ترمیمی با لیزر

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال