کاربرد لیزرهای کم توان در دندانپزشکی

دندانپزشک  و لیزر کم توان در دندانپزشکی بدون درد

درمان با لیزرهای کم توان low-level laser therapy:LLLT فواید زیادی به همراه دارد. دندانپزشک در دندانپزشکی بدون درد می گوید که در درجه اول غیر چراحی بودن این روش است که ترمیم بافت را آسان کرده باعث کاهش التهاب،و درد خواهد شد. بیش از سی سال است که شیوه LLLT به عنوان راهی جالب ولی ناشناخته درپزشکی، دندانپزشکی،فیزیوتراپی، و اعمال تشخیصی مطرح می باشد.

فقدان آگاهی کامل از این روش در بین درمانگرها و محققین به خاطر کم بودن پژوهش ها است. تعدادی از گزارشات منتشر شده نیز درمان های ناقصی را انجام داده اند و طراحی پژوهش بدون وجود گروه شاهد و عدم رعایت اصول دو سو کور بودن مطالعه انجام گردیده است. مطالعات باید بر پایه آزمایش انواع طول موج ها در درمان های مختلف و طراحی روش درمانی خاص برای هرمورد بالینی انجام گیرد. با این وجود، افزایش مصرف کنندگان این شیوه درمان باعث شده است که موفقیت های بالینی LLLT معرفی شوند.

بیش از 2500مطالعه علمی در زمینه درمان نوری وجود دارد که بیش از 100 مطالعه دو سو کور نتایج مثبت این روش درمان نشان داده است. در سال 350،2001 نوع از این درمان ها در98 مرکز درمانی و از 38 کشور گوناگون گزارش شده است.هرچند کیفیت این مطالعات تفاوت زیادی با یکدیگر دارد، اما بیش از 90درصد آنان بر اثرات موفقیت آمیز لیزر درمانی تاکید کرده اند.

کاربرد لیزرهای کم توان در دندانپزشکی بدون درد

گزا رشات کارایی لیزر های کم توان :

ناهنجاری های TMJ: پیش از آغاز درمان، تشخیص مشکل ضروری است. لیزرهای مادون قرمز برای کاهش دردو فشار روی عضلات جونده خصوصا در موارد تریسموس به کاربرده می شوند. نقاط تحت فشار محل اتصالات عضلانی با 10-6 ژول انرژی درمان می شوند. پس از آن است که محدوده حرکتی عضلانی افزایش می یابد. یک مورد جالب از کاربرد لیزر در کاهش سریع کشش و درد روی عضله تریگویید خارجی و دیگر عضلات درگیر در Somatosensory tinnitus  (وزوز گوش) است. در موارد مفصلی(Arthralgia ) نیز از لیزر می توان به عنوان یک درمان کمکی بهره برد.

حساسیت عاجی: گرچه می توان از مواد گوناگونی برای درمان افزایش حساسیت عاجی استفاده نمود، درموارد مشکل تر می شود از این لیزر کمک گرفت. در مواردی که تابش6-4 ژول لیزر روی هر ریشه برای دو یا سه نوبت اثری در بهبود وضعیت نداشته باشد، باید از درمان اندودنتیک برای حذف درد استفاده شود. توجه به وضعیت اکلوژنی دندان درگیر جزو اصول کلی درمان است.

مطالب مرتبط :

کاربرد لیزر در دندانپزشکی بالینی

خدمات دندانپزشک ترمیمی با لیزر

کاربرد لیزر در دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال