کاربرد لیزر در اندودنتیکس

دندانپزشک ترمیمی با لیزر درباره تمیز کردن و شکل دهی کانال ریشه توضیح می دهد.

به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر پریودنتیت اطراف ریشه دندان بر اثر نکروز پالپ و نشت میکروارگانیسم و محصولات آن از کانال دندان ایجاد می شود. درمان موفقیت آمیز اندودنتیک که به حذف میکروارگانیسم ها از داخل کانال بستگی دارد، با استفاده از وسایل بیومکانیکی صورت می گیرد.

با توجه به نظر دندانپزشک ترمیمی با لیزر، مطالعات نشان داده است که حذف کامل میکروارگانیسم های داخل کانال امکان پذیر نمی باشد و یک لایه اسمیر پس از کار روی دیواره های کانال بر جای می ماند که شامل یک لایه سطحی به ضخامت 1-2 میکرون روی دیواره های کانال و یک لایه عمقی تر است که تا 40 میکرون در عمق توبول های عاج نفوذ می کند. لایه اسمیر حاوی مواد آلی و غیر آلی است که میکروارگانیسم ها و دبری های نکروه نیز در آن یافت خواهند شد. علاوه بر احتمال آلودگی لایه اسمیر، این لایه می تواند باکتریهای باقی مانده در توبول های عاجی را از تاثیر مواد ضد عفونی کننده ای که در طول درمان به کار برده می شوند دور نگه دارد. به عبارتی لایه اسمیر به عنوان یک منبع تحریکی عمل می نماید. بنابراین، برداشت کامل لایه اسمیر را باید در کنار حذف عوامل محرک از داخل کانال انجام داد.

کاربرد لیزر در اندودنتیکس توسط دندانپزشک ترمیمی با لیزر

دندانپزشک ترمیمی با لیزر ادامه می دهد که تا به امروز، اکثر مواد در دسترس برای درمان داخل کانال دارای طیف اثر ضد باکتریای محدودی بودند و نفوذ آن ها در واخل توبول های عاجی اندک بود. باید راهی نو برای حذف میکروارگانیسم ها یافت که قابلیت نفوذ به داخل توبول های عاجی و نابودساختن میکروارگانیسم ها را در محلی که از اثر مکانیسم های دفاعی بدن دور است و مواد آنتی باکتریال سیستمیک به آن نمی رسد، داشته باشد. نکته مهم دیگر آن است که بیش از 35% از سطوح کانال های دندان پس از کاربرد فایل های نیکل ـ تیتانیومی دست نخورد باقی می ماند.

از میان سیستم های لیزر موجود در دندانپزشکی، انرژی تابشی را می توان به دو روش فیبر نوری (لیزرهای Nd : YAG، Cr : YSGG، Er، آرگون و دیود) با با لوله های توخالی (مانند لیزرهای CO2 و Er : YAG) به داخل کانال دندان منتقل ساخت. از این رو می توان از قابلیت باکتریوسیدی تابش لیزر در کنار روش های بیومکانیکی تمیز کردن داخل کانال بهره برد. لیزرهای CO2، Nd:YAG، اگزایمر، دیود، و Er:YAG تحت مطالعه قرار گرفته اند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال