کاربرد لیزر در دندانپزشکی بالینی

به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر درباره انواع لیزرها گفتیم. همچنین طراحی لبخند را مطرح کردیم و صحبت کردیم. اما در این مطلب دندانپزشک ترمیمی با لیزر به موضوع عرض بیولوژیکی می پردازد.

پیشرفت هایی که در ترمیم های تمام سرامیکی صورت گرفته است باعث بهبود زیبایی و امکان قرار دادن لبه های ترمیم به شکل فوق لثه ای در دندان هایی که سابق بر آن ترمیم زیرلثه ای نداشته اند، می شود. به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر لبه های فوق لثه ای باعث ایجاد ترمیمی زیبا بدون دست اندازی به بافت های پریودنتال می گردند.

برای ثبات هرگونه ترمیم روی دندان حفظ سلامت ساختمان های dentogingival لازم است. مطالعات فراوانی درباره سلامت پریودنتال، محل قرارگیری لبه های ترمیم، و سلامت dentogingival Unit صورت گرفته است. ساختمان دندانی ـ لثه ای (dentogingival complex) از لبه استخوان آلوئول تا بافت لثه ای مارجینال ادامه می یابد. و شامل اتصالات بافت همبندی، اپی تلیوم چسبنده، و شیار لثه ای می گردد. اندازه میانگین عمق شیار لثه ای 0.97mm و اتصال بافت همبندی 1.07mm است.

کاربرد لیزر به گفته دندانپزشک ترمیمی با لیزر

عرض بیولوژیکی حاصل جمع اتصال بافت همبندی و اپی تلیوم چسبنده است که از لبه استخوان آلوئول تا عمق شیار لثه ای اندازه گیری می شود. با جمع دو عدد میانگین 0.97 و 1.07 میلی متر عدد 2.04mm به دست می آید. هاله بیولوژیکی حاصل جمع پهنای اتصالات بافت همبندی، اپی تلیوم چسبنده و شیار لثه ای است که از لبه استخوان آلوئول آغاز می شود و تا لبه لثه امتداد می یابد که تقریبا 3mm (2.72mm) خواهد بود. سه میلی متر برای آسان کردن ارزیابی بالینی است و وجود آن باعث اطمینان از سلامت ساختمان dentogingival می گردد.

دست اندازی به عرض بیولوژیکی یا هاله بیولوژیک باعث التهاب و درگیری پریودنتال، افزایش خطر از دست رفتن دندان بر اثر تحلیل ساختمان های پشتیبان می شود. برای دستیابی به حداکثر زیبایی با دوام، درمانگر باید اهمیت این ساختمان ها را درک نماید و در طول کار ترمیمی از آن ها حفاظت کند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال