کاهش اضطراب دندانپزشکی با دندانپزشکی بدون درد

محیط مطب دندانپزشکی منطقه ای غریب برای یک کودک می باشد . غریبه هایی در اونیفورم های شق و رق در حریم داخلی خود زندگی می کنند ، در حالی که بزرگسالان دیگری خسته یا نگران و یا با ترس در اتاق خارجی نشسته یا راه می روند و انتظار می کشند .

این جا پر از بوهای ناآشنا ، رنگ های بیمارستانی و پوسترهایی روی دیوار است که یادآور زمان های ارجاع کودک به درمانگاه مدرسه هستند و وسایل براق و تیز آماده استفاده به چشم می خورند .داخل کشوها و کمدهای متعدد نیز چیزهای دیگری پنهان شده اند . همه در مدرسه می گویند که دندانپزشکی بدون درد وجود ندارد و دندانپزشکی درد دارد .

مادربزرگ و پدربزرگ اخیرا داستان های ترسناکی تعریف کرده اند و والدین هشدار داده اند که اگر قند زیادی بخوری ، نهایتا باید به دندانپزشک بروی. اینجا قوانینی وجود دارند که دندانپزشک و شاید چند بزرگسال دیگر آنها را درک می کنند ، ولی کودک هنوز باید آنها را بیاموزد.

خیلی دور از ذهن نیست که دندانپزشکی موجب اضطراب کودک می شود ، اما شکی وجود ندارد که کنترل موفقیت آمیز کودکان نه تنها چالش بزرگی است ، بلکه بزرگترین پاداش یک دندانپزشک نیز محسوب می شود . 

در مطب دندانپزشکی دکتر رکنی برای کاهش این احساس روش های دندانپزشکی بدون درد ، توسط خدمات دندانپزشک ترمیمی با لیزر انجام می شود .

کاهش اضطراب دندانپزشکی با دندانپزشکی بدون درد

اضطراب کودکی از دندانپزشکی ، تنها محدود به کودکان ایران نمی شود . یک تحقیق روی 3200 کودک از 8 کشور اروپایی نشان داد که 35% کودکان 5 ساله و 21% کودکان 12 ساله قبل از مراجعه به دندانپزشک می ترسند . جالب اینجاست که والدین 32% از کودکان 5 ساله و 30% از کودکان 12 ساله در سراسر اروپا نیز اعلام کردند که آنها نیز قبل از مراجعه به دندانپزشک ترس دارند .

این اطلاعات نشان می دهد که اضطراب به قدری شایع است که باید به آن به صورت یک پدیده طبیعی نگاه کرد . درواقع داشتن این تصور که ممکن است که اکثریت بیماران از درجاتی از اضطراب رنج ببرند ، باعث می شود که دندانپزشک و تیم او در برخورد با یک کودک رویه دلسوزانه تری پیش بگیرند و به این ترتیب امکان این فراهم شود که معرفی موفقیت آمیز به دندانپزشکی کودک با روند مادام العمری مراقبت از دندان هایش همراه شود .

 

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال