کدئین در چه مواردی استفاده می شود؟

کدئین :

کدیین یک نمونه استاندارد از مخدر خوراکی و رایج ترین داروی تجویزی برای درد های متوسط تا شدید در کودکان است.

وقتی که از طریق خوراکی مصرف می شود بخوبی جذب می شود و کدئین یک پیش داروست که باید به فرم فعال خود در کبد یعنی مورفین تبدیل شود. ممکن است برای درد های بسیار شدیدی که به استامینوفن یا NSAID جواب نداده اند بکار رود. کدیین قدرت بسیار کمتری نسبت به مورفین دارد. اثرات جانبی آن عبارتند از : تهوع، آرام بخشی، گیجی، یبوست و کرامپ.

اثر ضد سرفه آن در دوز پایین سبب شده تا داروی مهمی در درمان سرفه باشد. اگر در دوز بالا یا به مدت طولانی مصرف شود، اثرات جانبی بسیار شدیدی مثل دپرسیون تنفسی و وابستگی که در مخدرهای با قدر بالا دیده می شود، خواهد داشت. کدئین ممکن است به تنهایی به عنوان(DEA)Drug Enforcement  Administruction Schedule II  drug  یا در ترکیب با ضد دردهای دیگر معمولا استامینوفن (مثل تالنول با کدیین No.3) به عوان یک داروی DEA Schedule III بکار رود.

کدئین

دوز : هنگام تجویز خوراکی کدییندر کودکان به عنوان ضد درد،توصیه می شود در ترکیب با استامینوفن داده شود. دوز توصیه شده؛

کودکان :1 -5/0میلی گرم بر کیلو گرم کدیین هر 4تا6 در صورت نیاز

بزرگسالان : mg 60-30 کدیین هر 4تا6 ساعت در صورت  نیاز

حداکثر دوز مجاز استامینوفن با کدیین، بر ساس کدیین نیست بلکه بر اساس محتوای استامینوفن است. برای کودکان، از حداکثر دوز در 24ساعت فراتر نرود.

گزارش شده است که کودکانی که تحت درمان های ترمیمی وسیع قرار گرفته اند، نیازمند ضددرد پس از عمل هستند. هنگام انتخاب یک ماده ضد درد، بندرت پیش می آید که دوز توصیه شده شده استامینوفن یاNSAIDs، درد دندانی را کنترل نکند. درچنین مواردی، کدیین در ترکیب با استامینوفن معمولا تسکین لازم را ایجاد خواهد نمود. احتمالا به این دلیل که آنزیم کبدی بیمار قادر به تبدیل کردن کدیین به مورفین نیست، ماده قوی تری مثل هیدروکدون یا اکسی کدون ممکن است استفاده شود مدت استفاده از این قبیل داروها عموما باید کوتا باشد و نیاز طولانی مدت به ضد درد ها، نیازمند ارزیابی مجدد یا مشاوره برای تعیین اتیولوژی درد پایدار گزارش شده می باشد.

مطالب مرتبط :

آسپرین یک ضد درد غیر مخدر

دندانپزشکی اطفال بدون بیهوشی

نکاتی برای مراقبت از دندان کودکان توسط دندانپزشک

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال