کشیدن دندان کودک

پیشنهاد دندانپزشک اطفال و دندان لق

دندانپزشک اطفال خوب در تهران، دکتر رکنی، راه هایی را به شما جهت افتادن دندان کودکتان معرفی می کند.

کشیدن دندان، در واقع کشیدن دندان توسط دندانپزشک اطفال خوب یا دندانپزشک بزرگسال انجام می شود، و چیزی نیست که بدون گذراندن دوره های دندانپزشکی انجام شود.

مرحله اول : اجازه دهید دندان روند طبیعی خودش را طی کند. دندانپزشک اطفال و پزشک اطفال به خانواده ها توصیه می کنند تا سعی به انجام هر کاری برای سرعت بخشیدن به این روند طبیعی نکنند. دندان هایی که خیلی زودتر افتاده اند جهت نادرستی به دندان های بعدی در حال رشد می دهند.

مرحله دوم : حواستان به دندانی که لق شده است باشد. دقت داشته باشید که دندان و ناحیه اطراف لثه سالم باشند و پوسیدگی و عفونتی در کار نباشد. اگر دندان در حال پوسیدگی است، ممکن است نیاز به رفتن به مطب دندانپزشک برای جراحی دندان باشد.

مرحله سوم : اگر هیچ چیزی نیست، به کودکتان پیشنهاد دهید تا دندان را تکان دهد، اما فقط با زبان. البته همه خانواده ها به کودکانشان اجازه نمی دهند که دندان را تکان دهند، اما آن هایی که اجازه می دهند ممکن است بخواهند به کودکشان یاد دهند تا فقط با زبان دندان را تکان دهند. این به دو دلیل است :

1. تکان دادن دندان با دست می تواند باعث ایجاد باکتری در دهان شود، پس حتما جای آلودگی را تمیز کنید. کودکان تمیزترین موجودات روی زمین نیستند.

2. به طور کلی زبان بهتر از دست است. کودکان به دلیل اینکه دندان خود را قبل اینکه آماده افتادن باشد، با دست می کشند بیشتر در معرض خطر قرار دارند. تکان دادن دندان با زبان این خطر را کم می کند زیرا زبان به طرزی که دو انگشت به دندان می چسبند، نمی چسبد.

3. اگر دندان جدید در جایی غیر قابل انتظار در حال رشد کردن است، به دندانپزشک اطفال مراجعه کنید.

4. اگر کودک اجازه می دهد که دندان خودش بیفتد، انتظار دیدن مقدار کمی خون را داشته باشید. اگر کودک با دندانش جهت افتادن بازی می کند و مقدار زیادی خون می آید، جلوی او را بگیرید؛ به دلیل اینکه هنوز موعد افتادن دندان نشده است.

5. اگر دندان هنوز لق است و بعد از دو یا سه ماه نیفتاده است، به یک دندانپزشک اطفال مراجعه کنید.

6. زمانی که دندان خودش می افتد، تکه ای گاز استریل روی جای دندان بگذارید.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال