انتخاب مسواک مناسب با نظر دندانپزشک اطفال

انتخاب مسواک مناسب با نظر دندانپزشک اطفال

در این مطلب با توجه به گفته های دندانپزشک اطفال خوب، دکتر رکنی، انتخاب یک مسواک مناسب را بررسی می کنیم. این دندانپزشک اطفال خوب در تهران شما را به توجه به دندان های خود و کودکتان توصیه می کند :

  • برای فرزندتان یک مسواک با موهای نرم انتخاب کنید. هر دوی معمولی یا برقی خوب است. مطمئن شوید که موهای مسواک نرم هستند و گرد هستند.
  • به اندازه نخود، خمیردندان را روی مسواک فرزندتان بریزید. اگر فرزندتان آنقدر بزرگ نیست که کف مسواک را بیرون بریزد، حتی کمترین مقدار را، ایرادی ندارد، شما می توانید خمیردندان نریزید و مسواک خیس را به او بدهید.
  • به کودکتان کمک کنید تا به صورت دایره ای شکل مسواک بزند و مسواک را به صورت زاویه دار روی خط لثه بکشد. همه قسمت های دندان ها را مسواک کنید، شامل عقب و بغل.
  • به مدت 2 الی 3 دقیقه، حداقل دوبار در روز مسواک بزنید. از یک تایمر استفاده کنید یا با آهنگ مورد علاقه تان بازی کنید تا مطمئن شوید که فرزندتان تمام مدت مسواک می زند.
  • دوباره مناطق دندان های فرزندتان را چک کنید تا تمیز شده باشد. مسواک کردن دندان کامل نمی شود تا زمانی که همه ی جرم های داخل دندان پاک شود.
  • مسواک فرزندتان را حداقل هر 3 ماه یکبار تعویض کنید. بعضی مسواک ها موهای رنگی دارند که زمان تعویضشان که می رسد کم رنگ می شوند. اگر این موها قبل از 3 ماه کم رنگ شدند، مسواک را تعویض کنید تا از خراب شدن لثه هایتان جلوگیری کنید.

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال