آمالگام برا دندان بچه هه خوبه؟

امالگام برای دندان بچه ها خوبه؟

ارزیابی متریال ترمیمی قابل استفاده برای دندان های خلفی در کودکان

توسط دندانپزشکان اطفال کانادایی و امریکایی

هدف از این مطالعه برای بررسی آمالگام :

هدف از این مطالعه ارزیابی یکسری منابع دندانپزشکی اطفال می باشد که در کانادا و امریکا بررسی شده.

درباره تصمیمات کلینیکی مرتبط با جایگذاری مستقیم ترمیم های دندانپزشکی می باشد.

چه متدها و روش هایی به کار گرفته شده؟

یک بررسی مقطعی مبتنی بر وب انجام شده که برای جمع اوری اولویت همه اعضای فعال کودکان در کالج رویال دندانپزشکان کانادا و اکادمی امریکا در دندانپزشکی اطفال صورت گرفته.

این مبحث روی استفاده متریال ترمیمی به طور مستقیم در دندان های خلفی انجام شده،که با تاخیر پیشرفت داشته، و به لحاظ پزشکی روی کودکان صورت گرفته.

تجزیه و تحلیل های دو متغیره و چند متغیره برای تعیین ارتباط های بین متغیرهای پیش بینی کننده و کلیه مواد در دو آزمایش مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج  به دست امده از این ازمایشات چه بوده؟

یک نرخ واکنش 19.3 درصدی به دست آمده. در بیماران DD، روکش های ضد لک و استیل استفاده شده که بیشترین ترجیح در بین مواد مورد استفاده در دندان های شیری می باشد.

روکش های استیل ضد لک معمولا نیازمند تنها یک جلسه ویزیت می باشند، و به ندرت نیاز به ترمیم و یا جایگزینی دارند.

ریشه دندان شیری | آمالگام دندان

کلاهک های فلزی از پیش اماده که در اندازه متفاوتند و برای هر دندانی سفارشی درست می شوند.

و یک نرخ مکرر امالگام و کامپوزیت هم ترجیحا برای دندان های دائمی می باشد.

استفاده از امالگام به طور فزاینده ای در بیماران DD ترجیح داده شده، مقابل بیماران MC و سالم.

جمع بندی و نتیجه گیری نهایی چه چیزی را نشان می دهد؟

کامپوزیت رزین بیشترین ماده ترجیحی برای کلاس 1، 2 و 3 می باشد.

برای ترمیم های دندان های شیری و دائمی که سلامتشان تضمین شود و به لحاظ پزشکی روی فرد هم مقایسه شود.

در آن هایی که DD می باشند، روکش استیل ضد لک و امالگام مکررا و بیشتر ترجیح داده می شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال