منظور از ناهنجاری های ساختار دندان چیست؟

ناهنجاری های ساختار دندان چیست؟

با توجه به گفته های دندانپزشک اطفال خوب در تهران ناهنجاری های ساختار می تواند شامل مینا، عاج، ادنتودیسپلازی ناحیه ای و سمان باشد. حال به هر کدام از این ها به طور مختصر می پردازیم.

مینا :

ناهنجاری های ساختاری دندان ناشی از اختلال حین مراحل تمایز بافتی، رسوب و یا مینرالیزاسیون تکامل دندان است. نقایص مینایی به صورت هیپوپلازی یا هیپوکلسیفیکاسیون ظهور می کند. بنابر عقیده Jorgenson و Yost نقایص مینایی به طور کلی به نقایص ارثی یا نقایص القا شده محیطی طبقه بندی می شوند.

سندرم های نشان دهنده هیپپوپلازی مینا چه می باشد؟

سندرم داون، توبروز اسکلروزیس، اپیدرمولیزبولوزا، سندرم هرلر، سندرم هانتر، سندرم تریچر کولین، فنیل کتونوریا، هیپوپاراتیروئیدیسم کاذب، سندرم تریکودنتواسئوس، ریکتز وابسته به ویتامین D، سندرم لش ـ نیهان، سندرم فانکونی، سندرم استورج ـ وبر، سندرم ترنر.

هیپوپلازی محیطی مینا :

ناهنجاری های ساختاری دندان

عفونت های شدید مانند بیماری های بثوری و اختلالات تب زا مخصوصا در طی سال اول زندگی می توانند مستقیما روی فعالیت آملوبلاست ها اثر گذاشته و موجب هیپوپلازی مینا شوند. سرخجه جنینی ارتباط زیادی با هیپوپلازی پره ناتال مینایی دندان های شیری دارد. به گفته دندانپزشک اطفال خوب سیفیلیس که به وسیله اسپیروکت تریپونما پالیدوم ایجاد می شود، الگوهای کلاسیک دندان های دائمی هیپوپلاستیک بدشکل را تولید می کند. لبه اینسایزالی مخروطی و شیاردار دندان های قدامی و شکل پیچ گوشتی مانند آن ها، ثنایای هوچینسون نامیده می شود. الگوهای اکلوزال کنگره ای دندان های خلفی به نام مولرهای توتی شکل نامیده می شود. این دو یافته کلاسیک ناشی از عفونت پره ناتال سیفیلیس هستند. نقایص عصبی به طور مثال در کودکان دچار فلج مغزی و سندرم استورج ـ وبر، احتمال بیشتری برای بروز هیپوپلازی مینایی ژنرالیزه را دارند.

عاج :

دنتینوژنزیس ایمپرفکتا

دنتینوژنزیس ایمپرفکتا مثالی از یک نقص عاجی ارثی منشا گرفته از دوره تمایز بافتی تکامل دندان است. این ناهنجاری شامل نقص ماتریکس عاجی است که منجر به عاج دور پالپی بی شکل، سازماندهی نشده و بدون توبول می شود. عاج جنینی بر خلاف عاج دور پالپی طبیعی است. عاج دورپالپی محتوای ارگانیک بالایی داشته و شامل کلسیفیکاسیون اینتر گلوبولار است. بروز این حالت حدودا 1 در 8000 است. به سه نوع نیز تقسیم می شود : شیلدز نوع 1، شیلدز نوع 2، شیلدز نوع 3.

ادنتودیسپلازی ناحیه ای :

بیماری است که توقف موضعی کامل دندان را نشان داده  و تصور بر آن است که ناشی از یک ناهنجاری تکاملی عروقی ناحیه ای باشد.

سمان :

از لحاظ هیستولوژیک سمان ناقص در سه بیماری در خور توجه رخ می دهد. اپیدرمولیزبولوژادیس تروفیکا یک بیماری ارثی وزیکولوبولوز پوست و غشای مخاطی است که تشکیل سمان فیبروزه ناقص کلسیفیه شده آسلولار و افزایش تولید سمان سلولا را شامل می شود.

 

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال