تاثیر آسم و دندانپزشکی کودکان

بیماران آسمی می توانند دندانپزشکی بروند؟

دیدگاه های مرتبط با آسم شدید در کودکان و بزرگسالانی که مشکلات ریوی دارند :

هم بزرگسالان و هم کودکانی که آسم شدید دارند، بخش کوچکی از آسم های شدید در جامعه را تشکیل می دهند.

با این حال، منابع نامتناسبی مصرف می کنند.

در هر دو گروه مهم این است که تشخیص آسم شدید داده شود و مطمئن شد که عوامل قابل تغییر و اصلاحی مثل پیوستگی تا حد امکان مورد بررسی قرار گیرد.

اکثر کودکان می توانند با کورتیکواستروئید ها و کورتیکواستروئیدهای خوراکی که مصرف شان نادر است، کنترل شوند. در مقایسه با بزرگسالان که بیشتر روی کورتیکواستروئیدهای استنشاقی تمرکز می شود و بخش بسیاری از هزینه های آسم شدید را شامل می شود.

حساسیت آتوپیک در کودکان مبتلا به آسم شدی بسیار رایج است، نبت به شرایط آتوپیکی مثل رینیت آلرژیک و تب یونجه که می توانند در کنترل آسم تاثیر گذار باشند.

در بزرگسالان، نقش بیماری ناشی از آلرژی، حتی در آن هایی که شواهد حساسیت در آن ها دید می شود، نامشخص است.

در حال حاضر یک خط لوله ای جالب بیولوژیکال جدید وجود دارد، خصوصا که مرتبط با التهاب نوع 2 می باشند، و امکان کنترل بهتر آسم در آن می باشد، و عوارض ناشی از آسم در آن با این درمان کاهش یافته!

با این حال، تمام داروها برای همه بیماران م جواب نمی دهد و فنوتایپینگ دقیق آن ها لازم است.

آسم کودکان در دندانپزشکی اطفال

در بزرگسالان، واژه های T2 بالا و T2 پایین در آسم، برای توصیف گروهی از بیماران براساس التهاب ائوزینوفیلیک و سیتوکین T-helper2 می باشد.

مطالعات انجام شده روی کودکان دارای آسم شدید، نشان می دهد که عمدتا این کودکان ائوزینوفیلیک می باشند، اما الگوهای سیتوکین با پارادیم T2 بالا جای نمی گیرد، ونشان می دهد که سایر مسیرهای ثابت استروئیدی باعث التهاب ائوزینیوفیلیک می شوند.

هنوز مشخص است که آیا این درمان برای آسم شدید بزرگسالان یپشرفت داشته و روی کودکان تاثیر داشته یا خیر. و اینکه کدام بیومارکرها نتیجه را پیش بینی می کنند.

در مورد کودکان مبتلا به آسم در دندانپزشکی اطفال چه میشه کرد؟

کودکان مبتلا به آسم که نیاز به درمان دندانپزشکی دارند، باعث نگرانی دندانپزشک اطفال می شوند.

مطالعات اخیر نشان داده که بهتر است درک درستی از پاتوفیزیولوژی از آسم و نقش آن در بروز شدید آسم داشت.

هدف از مدیریت بیماری که آسم دارد، پیشگیری از بروز حاد آسم در طی مراحل دندانپزشکی می باشد.

پیشنهادهایی برای تحقق این هدف داده شده!

آسم نیازی به تغییر رویه های دندانپزشکی ندارد و می تواند بدون نیاز به درمان خاصی در طی انجام روش های دندانپزشکی، به خوبی مدیریت شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال