آیا با دندان های شیری می توان اوتیسم را تشخیص داد؟

تشخیص اوتیسم با دندان های شیری : چقدر واقعیت دارد؟!

دندان های شیری که دندان های اولین هم نامیده می شوند، از زمان تولد وجود دارند و بین 6 ماهگی تا یک سالگی در می آیند.

زمانی که این دندان های شیری به اصطلاح بانمک و دوست داشتنی، نیاز به مراقبت دارند.

از مسواک زدن و نخ دندان کشیدن گرفته تا ویزیت های مرتب نزد دندانپزشک اطفال ، دندان شیری نقش عمده ای در رشد کودک دارد.

حتی شاید بیشتر از چیزی که فکر می کنید، دندان های شیری بسیار مهمند و هر دندانپزشک اطفال خوبی بسیار به مراقبت از آن ها توصیه می کند.

محققان معتقدند که دندان های شیری می توانند در حدس تشخیص اوتیسم موثر باشند.

به خاطر همین است که دو عنصر روی و مس خیلی مهم هستند، چون متابولیزه می شوند.

طبق یکی از مطالعاتی که صورت گرفته، چرخه متابولیسم غذایی مورد تحقیق قرار گرفته و نشان داده چقدر در رشد عصبی و سلامت آن تاثیر داشته است. و اینکه اختلال اوتیسم با آن چقدر کنترل شده است.

اساسا، محققان توانسته اند با تشخیص تغییرات غیرعادی در پروسه متابولیک کودکان اوتیسم، به این نتیجه برسند که سلامت دندان های شیری و اوتیسم چه رابطه ای می توانند داشته باشند.

در ضمن می تواند راهی تازه باشد برای مبارزه با بروز اوتیسم در کودکان.

چطور به سلامت دندان های شیری می توان کمک کرد؟

زمانی که صحبت از دندان های شیری می شود، شاید همه چیز را ندانید.

تنها چندسال با این دندان ها باید سر کنیم تا دندان های شیری دربیایند.

اگر خوش شانس باشیم، در طول روز با اهمیت به آن ها به خود کمک می کنیم.

اما داستان پیچیده تر از این حرفاست و دندان های شیری مراقبت های دقیقی می خواهند.

در دوران رشد در رحم و نیز دوران کودکی، دندان های شیری لایه ای جدید هر روز می سازند.

به خاطر این مهمند که چرخه مواد شیمیایی در بدن در حال گردش می باشند، و روی این لایه ها قرار می گیرند. در سطوح مختلف تاثیرات خودشان را می گذارند، مثل روی و مس.

به خاطر اینکه این لایه بندی روزانه است، با این کار هم یک رکورد کرونولوجیکال از این ها گرفته می شود که برای تاثیرات روی چرخه متابولیک بسیار تاثیرگذارند.

تشخیص اوتیسم با دندان های شیری

همچنین روی رشد نورولوجیکال هم تاثیر می گذارند.

محققان برای نمونه گیری، با استفاده از لیزر دندان های شیری دوقلوهای سوئدی، تشخیص دادند که یکی از آن ها اوتیسم دارد.

در طی مقایصه تابش های بازسازی شده، مشخص شد که این قل اوتیسمی، سطح روی و مس دندان هایش متفاوت می باشد.

چیزی که روش است اینکه چه متابولیک غیرعادی داشته باشند، نقش عمده ای در پیشرفت اوتیسم دارد، و چه مصرف بیش از اندازه روی و مس صورت گیرد.

یافته ها با سه مطالعه دیگر بررسی شدند :

دوقلوهایی که یکی از آن ها به دیگری شباهت نداشت با دوقلوی دیگری در انگلیس و تگزاس مورد مطالعه قرار گرفتند.

در هر مورد، ناهنجاری روی و مس مثل مطالعه اولی دیده شد.

این اولین مطالعه ایست که در نوع خودش توانسته با شناسایی بیومارکرها، به پیش بینی اوتیسم با دقت 90درصد در کودک بپردازد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال