علت بروکسیسم کودکان چیست؟

بروکسیسم چه مضراتی برای دندان کودکان دارد؟

بروکسیسم در کودکان

یکسری گزارشات از اختلالات TMD یا مفصل گیجگاهی فکی در دوران کودکی و بزرگسالی بین 7 تا 68 درصد گزارش شده است.

دامنه شیوع این اختلال بروکسیسم بیشتر در خواب می باشد که در کودکان به طور گسترده دیده می شود.

هدف از مطالعه و تحقیق مورد نظر سه گانه بوده است :

1 ـ تعیین شیوع پارافانکشن دهانی، بروکسیسم در خواب و یافته های کلینیکی و آنامنستیک اختلال TMD در دندان های اولیه کودکان یا به صورت مختلط صورت گرفته است.

2 ـ برای تعیین اینکه آیا فعالیت های پارافانکشنال به همراه آنامنستیک و یافته های کلینیکی TMD در این تحقیق می باشد.

3 ـ برای بررسی تاثیر ممکن اتفاقات استرس زای زندگی روی شیوع بروکسیسم، پارافانکشن های دهانی و یافته های آنامنستیک و کلینیکی TMD در کودکان می باشد.

در مجموع 244 کودک (183 دختر و 61 پسر) بین سنین 5 تا 12 سال شامل این تحقیق بودند. هر شرکت کننده تحت معاینه کامل اختلال TMD قرار گرفته است.

والدین هم با همکاری فرزندانشان، یک پرسشنامه در رابطه با علائم TMD کامل کردند، پارافانکشن های دهانی و اتفاقات استرس زای زندگی که همه این ها را در زندگی فرزندشان باید مطرح می کردند.

بروکسیسم در کودکان

اکثر شرکت کنندگان، حدود 78.8 درصد از آن ها، حداقل یک عادت بد دهانی را گزارش کردند.

از بین این ها، “بازی فک” بوده که به همراه یافته های کلینیکی و آنامنستیک در کودکی بوده است.

همچنین بچه های بزرگتر پارافانکشن های دهان شان کمتر از نوجوانان گزارش شده بود.

اتفاقات استرس زا مرتبط با یک افزایش عملکرد چندگانه پارافانکشن های دهانی در کودکان می باشند. اما بقیه ضرورتا همراه با یافته های کلینیکی و شرح حال فرد با اختلال TMD در بین کودکان بوده است.

در چنین مواردی بیشترین توصیه این است که نزد دندانپزشک اطفال برای مراجعه شرکت کنید و علت آن را ریشه یابی کنید.

در ادامه به درمان هر چه سریعتر فرزندتان بپردازید.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال