تکامل اکلوژن و درمان های ارتودنسی کودکان

درمان های ارتودنسی پیشگیری و نگهدارنده دندان های کودک با تکامل اکلوژن :

اکلوژن چیست؟

به گفته دندانپزشک کودکان ، اکلوژن یا جفت شدن دندان های ماگزیلا و مندبیل، به روند رشد و تکامل در سه بعد، شامل جمجمه، فکین و مسیر رویشی دندان وابسته است. همانطور که دندانپزشک اطفال اشاره کرد و شرح داد، این مسائل قویا تحت تاثیر فاکتورهای فانکشنال و ژنتیک است.

در واقع اصول اصلی مرتبط با رشد و تکامل اسکلت کرانیوفاسیل، جابجایی و ردمالینگ سطحی استخوان ها هستند. از آنجایی که ماگزیلا به قاعده قدامی جمجمه اتصال داشته در حالی که مندبیل در زیر فوسای میانی جمجمه حالت معلق دارد، رشد قاعده جمجمه اهمیت زیادی برای روابط اینترماگزیلا ری و همچنین تکامل اکلوژن دارد. ماگزیلا به علت رشد و هماهنگی درزهای ماگزیلا ری در رابطه با قاعده قدامی جمجمه در موقعیت عقب تر و متمایل به پایین قرار می گیرد. رابطه ساژیتال بین فکین توسط رشد مشخص مندبیل حفظ شده است.

ارتودنسی دندان کودکان

به طور مثال رشد صورتی یک دختر به طور طبیعی از 2 ماهگی تا 5 سال و دوماهگی به این صورت است که سوپرایمپوزیشن روی خط nasion-sella انجام شده است.

رشد عرضی قاعده جمجمه توسط جابجایی لترال استخوان های گیجگاهی و در نتیجه گلونوئید فوسا مشخص می شود. در چارچوب این تکامل صورتی پیچیده، رویش دندان ها تا رسیدن به اکلوژن صورت می پذیرد. هرچند، تنوع فردی در رشد قاعده جمجمه و فکین زیاد بوده و هماهنگی رشد و تکامل در اجزای مختلف همواره دقیق نمی باشد ولی این حالت تا حدودی توسط مکانیسم های دنتوآلوئولار که قوس های دندانی را در رابطه نرمال نگه می دارند، جبران می شود.

مکانیسم های جبرانی دنتوآلوئولار به عملکرد طبیعی دهان و رویش طبیعی دندان وابسته هستند. وضعیت فضا در قوس های دندانی و نحوه فانکشن طی اکلوژن و جویدن عوامل مهمی به شمار می روند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال