عمده ترین آسیب های دندانی کودکان خردسال

علت عمده آسیب های دندانی کودکان خردسال : تصادف!

به گفته دندانپزشک کودکان دیگر علت عمده آسیب های دندانی کودکان خردسال ، تصادفات اتومبیل می باشد. کودکانی که بدون کمربند نشسته یا ایستاده اند اغلب زمانی که ماشین به طور ناگهانی متوقف می شود، در اثر برخورد به داشبورد یا شیشه جلوی اتومبیل دچار ضربه می شوند. امروزه تمامی ایالات قانون هایی دارند که استفاده از کمربند را در اتومبیل برای کودک اجباری می کند و امید است که با اجرای جهانی این قانون های بروز هرگونه صدمات به کودکان در اثر تصادفات اتومبیل کاهش یابد. کودکان مبتلا به اختلالات تشنجی مزمن، بروز بالایی از صدمات دندانی را تجربه می کنند. معمولا این کودکان که در خطر بالای صدمات دندانی هستند از هدگیرهای محافظ استفاده می کنند و برای آن ها ساخت محافظ های دهانی توصیه می شود.

یک علت جدی دیگر صدمات دندانی در کودکان خردسال، بدرفتاری با آن ها است. چیزی که اغلب توسط کارکنان دندانپزشکی از نظر دور می ماند این است که حدودا 50درصد کودکان دچار بدرفتاری از صدمات وارده به سر و گردن رنج می برند. علائم شناسایی بدرفتاری به گفته دندانپزشک کودکان عبارت است از : آسیب هایی که در مراحل مختلف التیام بوده، پارگی فرنوم لیبال، صدمات مکرر و آسیب هایی که نمای کلینیکی آن ها با تاریخچه ارائه شده توسط والدین همخوانی ندارد یا به علت ترس از تلافی به دروغ متوسل می شوند. قانون، دندانپزشک را موظف می کند که موارد مشکوک به بدرفتاری را گزارش کند.

آسیب های دندانی کودکان خردسال

طبقه بندی صدمات وارده به دندان ها :

شکستگی های دندان ممکن است تاج، ریشه یا هردو را درگیر کند. شکستگی های تاج ممکن است محدود به مینا بوده یا عاج را گرفتار ساخته یا حتی به پالپ برسد. صدمه به پالپ درمان پیچیده تری را می طلبد. همانطور که قبلا ذکر شد شایع ترین صدمه به دندان های شیری، آسیب های جابجایی است. این صدمات به بافت های پشتیبان دندان که شامل پریودنتال لیگامنت و استخوان آلوئولار می باشد، آسیب وارد می کند.

1.concussion : دندان لق نیست و نیز جابجا نشده است. PDL آسیب را جذب کرده و ملتهب است در نتیجه دندان به دق و فشار گاز گرفتن حساس است.

2.subluxation : دندان لق است اما از حفره اش جابجا نشده است.

3.intrusion : دندان به درون حفره خود فرو رفته است. در نتیجه PDL ان فشرده شده و معمولا باعث خرد شدگی حفره آلوئولی می شود.

4.extrusion : یک جابجایی مرکزی دندان از حفره اش است. PDL معمولا در این نوع آسیب پاره می شود.

5.Lateral luxation : دندان در جهت لیبال، لینگوال و یا لترال جابجا شده است. PDL پاره شده و خردشدگی یا شکستگی استخوان آلوئولر پشتیبان رخ می دهد.

6.avulsion : دندان کاملا از آلوئول خارج شده است. PDL قطع شده است و شکستگی های آلوئول ممکن است رخ داده باشد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال