آمادگی های دندانپزشک کودک برای واکنش های آلرژیک

دندانپزشک اطفال چه آمادگی هایی باید در مقابله با واکنش های آلرژیک داشته باشد؟

واکنش های آلرژیک شامل پاسخ های افزایش حساسیت سیستم ایمنی به آنتی ژن هایی است که بیگانه تشخیص داده شده اند و متعاقبا آنتی بادی تشکیل می شود.

انواع مختلفی از پاسخ های آلرژیک وجود دارد اما واکنش های افزایش حساسیت نوع I (فوری) در ادامه گفته خواهد شد.

نوع I، واکنش های وابسته به IgE که دامنه آن ها خفیف تا بثورات تاخیری و شدید با شوک آنافیلاکسی ناگهانی و تهدید کننده حیات گسترده است. داروهای اصلی که در دندانپزشکی کودکان، دندانپزشک اطفال باید توجه داشته باشد و ممکن است برای کودکان واکنش آلرژیک ایجاد کند، عبارتند از : پنی سیلین ها و احتمالا بی حس  کننده های موضعی آمیدی که به ندرت واکنش های آلرژیک ایجاد می کنند، هر چند آنتی اکسیدان های سولفیت موجود در بی حس کننده های حاوی وازوکانستریکتور ممکن است واکنش آلرژیک ایجاد کنند.

آلرژی کودک به مواد دندانپزشکی

واکنش آنافیلاکتیک عمدتا به وسیله آزادسازی هیستامین از ماست سل های حساس شده ایجاد می شود، گرچه سایر واسطه های التهابی هم نقش دارند. هیستامین یک ماده قوی اندروژن است، که سبب التهاب و اثرات عروقی می شود. سیستم هایی از بدن که به طور اولیه در واکنش های آلرژیک کلینیکی درگیر می شوند، عبارتند از پوست، دستگاه تنفس و دستگاه قلبی عروقی. درگیری پوست شایع ترین واکنش بوده و ممکن است از بثورات اریتماتوز خفیف تا خارش (کهیر) و تورم ژنرالیزه متغیر باشد.

به عنوان قانون کلی هرچه نشانه ها سریعتر ایجاد شده و شدیدتر باشند، واکنش عمومی شدیدتری را می توان انتظار داشت.

اداره واکنش های آلرژیک به طول دوره و شدت نشانه ها بستگی دارد. اگر علائم شدید، فوری و یا سریع پیش رونده باشند، و دندانپزشک حس کند که تهدید کننده حیات است، مثل تورم ژنرالیزه و سختی تنفس، اپی نفرین به صورت داخل عضلانی تجویز می شود. دوزهای مکرر اپی نفرین با احتمال قریب به یقین مورد نیاز است. در برخی موارد، آنافیلاکسی، دوزهای بالا، ترجیحا به صورت داخل وریدی و توسط کارکنان آموزش دیده مورد نیاز است. اپی نفرین اکثر تاثیرات هیستامین را خنثی می کند. اکسیژن هم همیشه باید تجویز شود. خصوصا اگر هرگونه علامت تنفسی وجود داشته باشد. برای واکنش های آلرژیک خفیف مثل بثورات پوستی یا تعداد کمی کهیر، دندانپزشک اطفال یک بلوک کننده رسپتور هیستامینی مثل دیفن هیدرامین می تواند به صورت IM یا خوراکی برای کودکان و بزرگسالان با دوز های تشخیص داده شده، تجویز شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال