چه تفاوتی بین پالپکتومی و پالپوتومی هست؟

آیا در روش اندازه گیری طول دندان های شیری در روش پالپکتومی متفاوت است؟

یک روش کلینیکی دابل ـ بلایند :

اندازه گیری دندان یک گام مهم در پالپکتومی دندان های شیری به شمار می آید.

طبق تحقیقاتی که صورت گرفته، روی 64 کودک بین سنین 5 تا 9 سال این آزمایش صورت گرفته که پالپکتومی روی دندان های مولار شیری انجام شده است.

یک عکس رادیوگرافی هم برای اندازه گیری گرفته می شود، طوری که قسمت ریش یا اپکس کاملا مشخص باشد.

اندازه گیری با دستگاه های الکترونیکی از اندازه گیری کامل به دست می آیند، این اندازه گیری از کانال ریشه گرفته می شود.

داده ها با پلات های Bland Altman تست می شوند. آمارهای خاصی هم نیز در این باره گرفته می شود.

از لحاظ استاتیکی، هیچ تفاوت خاصی بین اندازه گیری های رادیوگرافیک و الکترونیک در مطب دندانپزشکی اطفال نیست.

میزان بالای روش های رادیوگرافی و الکترونیک بررسی شده اند.

با داده های به دست آمده، این روش ها بسیار شبیه به اندازه گیری طول کانال ریشه در پالپکتومی دندان های شیری می باشند، به جز کانال های دیستوبوکال یا مزولی زبانی.

پالپوتومی در مقایسه با پالپکتومی برای تحت درمان قرار گرفتن پالپ حیاتی در دندان های شیری. یک بررسی سیستماتیک و فرا تحلیلی :

بوی بد دهان کودکان

پوسیدگی های اولیه در دوران کودکی مسائل جدی به شمار می روند.

چون در پوسیدگی، پالپ درگیر است، اشکال مختلفی هم از درمان پالپ برای تحریک ترمیم دندان می باشد.

با این که پالپوتومی درمان انتخابی برای در قرار دادن پالپ در معرض آن است.

اما بسیاری از دندانپزشک های اطفال و کودکان تمایل به انجام یکسری پالپکتومی در دندان های اولیه و یا شیری مهم دارند.

نتایج اولیه ای که روی این بررسی ها صورت گرفته، یکسری خطاهای رادیولوژیکالی و کلینیکی دارد.

تاثیر آن در نرخ خطر های پیش آمده به نسبت 95 درصد است.

نتایج حاصل از آن، نشان داده که حساسیت آنالیزها رادیوگرافیکی در پالپکتومی با خطا مواجه شده است.

یکسری شواهد با تعداد کمی در فرا آنالیزها می باشد.

به این شرح که هم پالپوتومی و هم پالپکتومی می توانند درمان موفقیت آمیزی برای در معرض قرار دادن پالپ در دندان های شیری باشند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال