پالپوتومی مستقیم کودکان چیست؟

پالپوتومی چیست؟

پالپوتومی یک روش دندانپزشکی است که روی پالپ دندان در تاج دندان انجام می گیرد.

پالپ هم در کانال ریشه دست نخورده و سالم می ماند.

اساسا روی دندان های شیری انجام می شود و برای درمان پوسیدگی دندان که به پالپ رسید انجام می گیرد.

پالپوتومی چطور انجام می گیرد؟

ناحیه اطراف دندان بیحس می شود، سپس تزریق انجام می گیرد.

بجای آن کودک سیدشن روش انجام می شود.

دندانپزشک اطفال دندان را درمان می کند و هر گونه پوسیدگی داخل دندان یا اطراف آن را از بین می برد.

اینطوری از رسیدن پوسیدگی به پالپ جلوگیری می شود.

سپس قسمت پالپ با تراش دندان باز می شود، با تراش مینای دندان و دنتین.

زمانی که سقف پالپ تراش داده می شود، خونریزی می کند. همین نشان می دهد که پالپ هنوز سالم است.

اگر محفظه پالپ پر از چرک باشد، یا خالی و خشک، دندانپزشک نمی تواند با پالپوتومی ادامه دهد.

باید یا پالپکتومی کند یا دندان را بکشد.

دندانپزشکی ترمیمی کودکان چیست

حالا پالپوتومی مستقیم برای مولرهای دائمی کودک چطوریست؟

دندان های دائمی کودک پالپ نابالغ دارد و شکل گیری ریشه دندانش هنوز کامل نشده.

موقعی که آسیب های تروماتیک یا مکانیکی کوچکی می بیند، از کاربرد مستقیم Ca(OH)2 روی پالپ بدون خونریزی صورت می گیرد، که ثابت شده در دندان های نابالغ کودک خیلی موفقیت آمیز بوده.

برخی مطالعات نشان داده که کنترل خونریزی پالپ نقش چشمگیری در موفقیت درمان پالپوتومی دارد.

پالپ تراپی مستقیم دندان ها به همراه ضایعات پوسیده عمیق می باشد که شامل پاکسازی carious insult مثل سطحی ترین بخش پالپ، که مشخصات آن التهاب و تهاجم باکتریایی می باشد.

قرارگیری Ca(OH)2 یا تجمیع مینرال تروکسید (MTA) منجر به ایجاد یک پلی دندانی بین پالپ و این مواد می شود.

مقادیر کمتری از آهن هم در MTA در مقایسه با MTA خاکستری می باشد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال