کودکانی که بیماری لثه دارند با آلرژی بدتر میشوند؟

تاثیر جرمگیری و درمان ریشه روی سطح ایمونوگلوبولین E و ایمونوگلوبولین G4 در کودکان مبتلا به آلرژی یا حساسیت به گرد خاک های خانه با بیماری ژنژویت :

یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده .

زمینه و هدف :

نیاز مبرمی برای پیشرفت استراتژی های راهبردی می باشد که از بیماری های آلرژیک جلوگیری می کند بین کودکان.

به خاطر اینکه گرد و خاک خانه و آلرژی آن، اغلب در کودکانی که ژنژویت دارند دیده می شود.

استراتژی هایی که باید طبق یک چهارچوب برای از بین بردن آلرژن ها و ریشه کن کردن پاتوژن ها در نظر گرفته شود.

یکی از همین استراتژی ها مقیاس دهی دندان ها و برنامه ریزی درمان ریشه برای از بین بردن پلاک دندان و پاتوژن ها یا عوامل بیماری زای بیماری های لثه می باشد.

این مطالعه به هدف ارزیابی مزایای تاثیرات مفید 6 ماهه دندانپزشکی SRP  به جهت کاهش ایمونوگلوبولین E و ایمونوگلوبولین G4  در کودکان می باشد.

کودکانی که ژنژویت و آلرژی HDM دارند.

IgE و IgG4 که تولید آن ها به واسطه سلول های Th-2 و سلول های B کنترل شده، نشانگرهای زیستی برای واکنش های التهابی آتوپیک ثابت شده اند.

علت نامرتبی کودکان

متدهایی که در نظر گرفته شده :

این مطالعه حاضر یک کارآزمایی کنترل نشده تصادفی به همراه طراحی نظارتی بوده است.

یک تعداد کلی از 10 مورد که رنج سنی 6 تا 16 سال داشتند صورت گرفته، آن هایی که ژنژویت داشتند.

و تست مثبت پوستی به HDM

از کلینیک سرپایی آلرژی کودکان داشته اند، بیمارستان دولتی Soetomo که در مطالعه حاضر حضور داشته است.

از این 10 مورد یا موضوع، تنها 5 SRP دندانپزشکی دریافت کردند.

همچنین سطح IgE و IgG4 بررسی شده است و 6 ماه بعد درمان سرم کلی دریافت کردند. همه این ها بررسی شده اند.

یافته ها و بحث هایی که در این مورد در نهایت شده :

افراد در گروه درمان استاندارد، کاهش اندکی در سطح IgE نشان داده اند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال