برای درمان دندان کودکان اوتیسم میشه بیهوشی عمومی کرد؟

شیوع بیماری های دهانی و انواع درمان هایی که برای کودکان دچار اختلال اسپکتروم اوتیسم در در دندانپزشکی اطفال

مروری سیستماتیک بر این موضوع :

مقدمه :

هدف از این مطالعه :

برای بررسی وجود پوسیدگی های دندانی و بیماری پریودنتال در کودکان دچار اختلال اوتیسم.

و انالیز ضرورت درمان و بررسی امکان استفده از بی حسی برای انجام آن.

چه متریال و متدها یا روش هایی برای این کار لازمه؟

تحقیقی برای پوشش آن طی 10 سال با استفاده از یکسری از بانک های اطلاعاتی که نام می بریم، انجام شده :

Pubmed, Scopus, Medline, BASE, Science Citation Index, Science Direct, Web of Science.

4 تا بررسی یا ریویو برای هر مطالعه صورت گرفته است.

یافته هایی که از این بررسی به دست آمده، با استفاده از بیانیه PRISMA  گزارش شده است.

13 مقاله هم در این بررسی سیستماتیک شامل می شوند.

نتایج بررسی چه بوده است؟

زمانی که این مقاله ها مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتند، شواهد به این رو برگشت که DFMT  رایج برای هر گروه و کودکان را نشان نداده.

آن هایی که تحت تاثیر اختلال اوتیسم اسپکتروم بوده اند.

زمانی که این گروه با کودکان تاثیر نگرفته ازاین اختلال مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته، گروهی از کودکان با اختلال اوتیسم همیشه نشان نداده که این پوسیدگی ها رو با حجم بالاتری دارند.

بیماری دهان : اسکلروز دهان

اما بحث لثه و شاخص های پریودنتال، بالاتر بوده، در نتیجه بیماری های لثه بیشتر دیده میشده.

جایی که درمان انجام میشه و یکسری مسائل مد نظر قرار داره، یک وقوع بالایی از ضرورت بیهوشی عمومی هم به خاطر کمبود همکاری این کودکان نیز دیده می شه.

جمع بندی که محققین به آن رسیدند چه بوده؟

شیوع بالایی از درمان تحت بیهوشی عمومی بالا می باشد و شواهد نشان داده که رفتارهای منفی غالبا گزارش شده.

اینکه این پروتکل ها برای این بیماران تعریف شده به خاطر کمبود همان موضوعی که گفته شد می باشد.

به منظور بهبود همکاری بهتر و به مراتب سلامت دهان و دندان کودک.

در نتیجه استراتژی های بیشتری برای مراقبت باید برای چنین بیمارانی در نظر گرفته شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال