بجای آمالگام میشه مواد ترمیمی دیگه استفاده کرد؟

انتقال از آمالگام به سایر مواد ترمیمی در ایالات متحده در کلینیک های دندانپزشکی کودکان

نگرانی های فزاینده ای در رابطه با ایمنی ترمیم های آمالگام در کودکان باعث شده که بسیاری از دانشکده های دندانپزشکی روی آموزش متریال جایگزین دندانپزشکی متمرکز شوند.

این مطالعه به بررسی اموزش متریال متفاوت برای استفاده در دندان های عقبی نیاز دارد، که برنامه های دندانپزشکی کودکان در ایالات متحده دارد.

مدل های رگرسیون برای کشف عوامل مرتبط با استفاده از ترمیم های دندانی در کلینیک های کودکان تهیه شده اند.

از بین 44 دانشکده دندانپزشکی که پاسخ دادند؛ 74 درصد آمالگام استفاده شده و 93 درصد کامپوزیت در دندان های عقبی شیری استفاده می شده.

گلس یونومر یا یونومر شیشه ای هم توسط 61 درصد از دانشکده ها روی دندان های شیری خلفی استفاده شده است.

جاگذاری آمالگام در دندان های شیری خلفی همراه با برنامه هایی می باشد که بیماران بالای 3 تا 5سال را پوشش می داده.

در حالی که از یونومر شیشه ای استفاده می شده، برای دانش اموزانی که در ناحیه خارج منطقه ماهواره ای کلینیک های دندانپزشکی مشغول به خدمت می بودند.

به طور کلی، داشتن بخش هایی متشکل از صندلی هایی که نگرش مثبت در رابطه با دندانپزشکی تهاجمی کمتر داشته و از کامپوزیت استفاده می کردند، مکررتر و کمتر احتمال استفاده از آمالگام بوده است.

گرچه آموزش مفاهیم دندانپزشکی در کلینیک های کودکان پیش دبستانی در دانشکده های دندانپزشکی رو به افزایش می باشد، اما استفاده از آمالگام در دندان های اولیه یا شیری و دائمی خلفی هنوز هم به طور گسترده انجام می شود.

لمینت دندان کودکان

نتیجه مطالعه و تحقیق به چه صورت بوده؟

نرخ پاسخگویی 77درصد به دست آمده است.

28 درصد از دانشکده ها خارج از 44 تا در شهرهای داخلی واقع شده، و 29درصد از وقت دانش آموزان در کلینیک های دندانپزشکی کودکان به مکان های خارج از کلینیک های ماهواره ای و اردوگاه های مهاجرین اختصاص یافته است.

سی دو دانشکده از آمالگام برای دندان های خلفی و اولیه استفاده کردند، 36 دانشکده دندانپزشکی برای دندان های دائمی استفاده شدند.

در مقایسه، 40 دانشکده دندانپزشکی از کامپوزیت در دندان های شیری و 43 دانشکده از آن در دندان های دائمی خلفی استفاده کردند.

یونومر شیشه ای توسط 27 دانشکده دندانپزشکی در دندان های خلفی و توسط 16 دانشکده در دندان های خلفی  permeant صورت می گرفت.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال