مراقبت های خانگی دهان و دندان

یک برنامه پیشگیرانه برای مراقبت از دهان و دندان از نوزادی :

شروع برنامه مراقبت برای حصول اطمینان از وجود محیطی مطلوب برای سلامتی دهان، باید از دوره نوزادی آغاز شود. والدین باید بدانند که مسئولیت انجام این برنامه با آن ها بوده و اطلاعات و راهنمایی های لازم را از سوی دندانپزشک یا دستیاران مطب وی دریافت کنند.

دندانپزشکان به مدت طولانی، جهت دهی به والدین را در مورد سلامت دندانی کودکشان با تاکید عمده بر پیشگیری از پوسیدگی مهیا کرده اند. تغییر الگوهای پوسیدگی دندانی در کودکان، افزایش نگرانی والدین در مورد دیگر موارد سلامت دهان، افزایش خانواده های تک والد و توانایی دندانپزشکی در برخورد با موضوعات مهمی غیر از پوسیدگی دندانی، نقش مشورت را در مراقبت سلامت دندانی برای کودکان وسیع تر کرده است.

راهنمای پیشگیرانه واژه ای است که یک سیستم مشورتی تکامل یافته و فعال را شرح می دهد که بر نیازهای کودک در مرحله خاصی از زندگی تمرکز دارد. مفهوم رابطه تکامل یافته، مداخله نفر به نفر بین دندانپزشک اطفال و والدین است که یک جایگزین عام برای روش پیشگیری از پوسیدگی یک طرفه قدیمی است.

مراقبت های خانگی دهان و دندان کودک

یک برنامه پیشگیری بی نقص شامل چند سطح است که عبارتند از : تنظیم برنامه غذایی، فلوراید سیستمیک مطلوب و کنترل حذف پلاک. همه موارد ذکر شده مهم هستند ولی حذف پلاک در نوزاد یا کودک خردسال در اغلب موارد به فراموشی سپرده شده و به خوبی درک نمی شود.

مطالعات ثابت کرده اند که همزمان با رویش دندان های شیری، باکتری ها جهت ایجاد بیماری های دندانی حضور دارند. اکتساب این باکتری ها در طول یک دوره عفونت زایی اتفاق می افتد و معمولا به طور عمودی از مراقب به کودک منتقل می شود. زمان این اکتساب، توسط فاکتورهای متعددی شامل سطوح باکتریال مادر بالا، وزن کم حین تولد، رویش زودهنگام دندان و سطوح پایین آنتی بادی IgA بزاقی تحت تاثیر قرار می گیرد.

حذف روزانه پلاک، باعث سلامتی لثه و مینا خواهد شد. حذف به موقع پلاک به برقراری عادت مراقبت از دهان در طول زندگی کمک خواهد کرد. یک دهان عاری از بیماری باعث خوشحالی و رضایت خاطر والدین، کودک و تیم دندانپزشکی که در جهت دادن اطلاعات، آموزش و تقویت عمل می کنند، می شود. زمانی که والدین در مورد بیماری های دندان آگاهی یافته و مسئولیت تمیز کردن روزانه دندان های کودک را پذیرفتند، باید جهت انتخاب مکانی برای انجام این کار، وسایل مورد نیاز جهت حذف پلاک، استفاده یا عدم استفاده از خمیردندان، موقعیت دادن به نوزاد و روش موثر جهت حذف پلاک مشاوره داده شوند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال