اقدامات لازم در آسیب های کوفتگی دندان

در آسیب هایی مثل کوفتگی دندان، چه اقداماتی لازم می باشد؟

در آسیب های جابجایی پیچیده به همراه له شدگی یا کوفتگی یا صدمات دیگر به PDL، برای مثال خشک شدن بعد از بیرون افتادن دندان، پیامدهای پیچیده ای ممکن است رخ دهد که منجر به تحلیل ریشه شود.

در شکستگی و به دنبال آن کوفتگی دندان، ابتدا تاریخچه حادثه یعنی زمان حادثه، چگونگی و محل حادثه مهم است. با اطلاع از چگونگی حادثه دندانپزشک اطفال می تواند محل آسیب را مشخص کند. محل حادثه نیز برای تعیین پیش آگهی نیاز می باشد.

آسیب های کوفتگی دندان چطور اتفاق می افتد؟

این فرایندها به تجربه و گفته دندانپزشک اطفال به علت از دست دادن لایه سمنتوبلاست محافظت کننده و سلول های باقی مانده اپی تلیالی مالاسز در امتداد سطوح ریشه به علت حوادث تروماتیک اتفاق می افتد. وقتی که این لایه های سلولی ناپدید می شوند، استئوکلاست ها و ماکروفاژها به منظور حذف PDL و سمنتوم صدمه دیده بر روی سطح ریشه، افزایش یافته منجر به تحلیل ریشه می شوند.

درمان کوفتگی یا آسیب دیدگی دندان ها

برای تعیین میزان پیشرفت ترمیم و یا شروع عوارض مشکلات، معاینات رادیوگرافیک و کلینیکی مفصل باید در فواصل زمانی خاص انجام شود تا مشکلات تشخیص داده شوند. در این رابطه، روش های معاینه کلینیکی، مانند مشاهده تغییر رنگ تاج، لقی دندان، پاسخ به ست دق و تست حساسیت و معاینه رادیوگرافیک بسیار مهم هستند چرا که اغلب مشکلات تنها از طریق رادیوگرافی قابل تشخیصند. البته خط شكستگی كه در مسير عرضی دندان باشد احتمالا در راديو گرافی ديده نمی شود. همچنین معاینه رادیوگرافیک در صورت عدم استفاده صحیح به راحتی منجر به یافته های منفی کاذب می شود. بنابراین یک تکنیک رادیوگرافی استاندارد، باید استفاده ود که به وسیله آن با پرتوافکنی در چندین زاویه از دندان تصویر تهیه شود که در معاینه بعدی، عینا قابل تکرار باشد.

به علاوه وقتی که احتمال آشکار شدن تغییرات پاتولوژیک در رادیوگرافی وجود دارد، بیمار باید تحت پیگیری قرار گیرد. واقیت این است که تغییرات پاتولوژیک قبل از دیده شدن در رادیوگرافی تا حد بحرانی، یعنی بیشتر از 0.6 میلی متر، بزرگ می شوند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال