چرا دندان های دائمی کودکان نامرتب می شود؟

چه عواملی باعث نامرتبی دندان های دائمی کودکان می شود؟

چه موقع باید برای ارتودنسی دندان کودکان اقدام کرد؟

معمولا کشیدن زودهنگام دندان های شیری، نژاد، جنس، ژنتیک و اندازه فک می تواند در نامرتبی دندان های دائمی کودکان نقش داشته باشد.

درمان های ارتودنسی هم به دو دسته تقسیم می شوند :

یکی اصلاح رابطه فک ها می باشد، که در آن هدایت رشد استخوان های فک در زمان رشد و شکل گیری با پلاک های متحرک ارتودنسی صورت می گیرد.

دیگری هم اصلاح بی نظمی های دندانی می باشد که با هدایت سیم های مخصوص یا ارتودنسی ثابت انجام می شود.

هر دو موردی که اشاره کردیم، از 6 سالگی کودک تا قبل از بلوغ امکان پذیر می باشد.

بعد از بلوغ فقط می توان اصلاحات دندانی را انجام داد .

نزد یک دندانپزشک اطفال خوب که مراجعه می کنید، بیان می کند که باید معاینه کودک به جهت انجام ارتودنسی یا عدم انجام آن، باید قبل از بلوغ صورت گیرد.

در ضمن می تواند سن و نوع درمان لازم را دندانپزشک اطفال معین کند.

از جمله نمونه های درمان ارتودنسی متحرک که می توان به آن اشاره کرد :

انواع ارتودنسی

در صورت زودکشیدن دندان های شیری کودکان، دندانپزشک کودکان تهران توصیه می کند که از فضا نگهدار در مدت درمان ارتودنسی استفاده شود.

فضا نگهدارنده چیست؟

اگر یک دندان آسیای شیری به خاطر پوسیدگی شدید و عفونت زیاد، قابل درمان نباشد، به ناچار باید زودتر از سن افتادن دندان های شیری، آن را کشید.

بعد از آن باید جای خالی دندانی که کشیده شده، پر شود.

با استفاده از یک وسیله ای به نام فضا نگهدارنده می توان آن فضا را حفظ کرد. با این کار دندان دائمی زیرین می تواند بعدا در جای مناسب خودش رویش کند.

در غیر این صورت جای خالی دندان کشیده شده به مرور با حرکت دندان های شیری مجاور، تنگ و اشغال می شود.

بعد از چند سال هم دندان های دائمی زیرینی که در می آیند، در موقعیت نامناسبی رویش می کنند.

در نتیجه کودک دندان های دائمی نامرتب و بی نظمی خواهد داشت و نیاز به اصلاح و درمان های پیچیده در سنین نوجوانی و بزرگسالی پیدا می کند.

فضا نگهدارنده ها هم انواع مختلفی دارند که به نسبت سن کودک و نوع و تعداد دندان های افتاده شان ساخته می شود و در جای آن قرار می گیرد.

بعد از چند سال هم وقتی دندان های دائمی زیرین در فضای خالی دندان کشیده شده شروع به رویش می کند و فضا نگهدارنده هم توسط دندانپزشک برداشته می شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال