مکانیزم ریختن دندان های شیری چگونه است؟

دندان های شیری :

تعداد دندان های شیری کودکان در هر فک 10 عدد و در تمامی دهان 20 عدد است. اما برخلاف توصیه های دندانپزشک کودکان والدین بر این نظر هستند که هر بلایی سر دندان های شیری بیاید مهم نیست.

به خاطر اینکه دندان های دائمی جایگزین آن ها خواهد شد. اما در اکثر مطالب علمی دندانپزشکی خیلی توصیه به مراقبت از دندان های شیری کودکان می شود. با مراقبت های ناکافی که از دندان های شیری می شود، به گفته دندانپزشک فقط پوسیدگی دندان های شیری را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل مراقبت از دندان های شیری بسیار مهم می باشد. با همه این ها پروسه ریزش دندان های شیری به چه صورت خواهد بود؟

مکانیزم افتادن دندان های شیری

مکانیزم ریزش دندان های شیری :

قبل از افتادن مولر ها، کانین ها و انسیزورهای شیری، ریشه دندان های شیری تحلیل یافته و تاج آن ها می افتد. دنتینوکلاستهایی که بر روی نواحی اپیکالی سطح ریشه ظاهر می شود، احتمالا با فشار ایجاد شده توسط کیسه دندانی دندان های دائمی در حال رویش شروع به فعالیت می کنند. با این حال، حتی اگر یک دندان دائمی غیبت داشته باشد، دندان شیری معمولا دچار تحلیل می شود. اگرچه عموما تحلیل با سرعت کمتری اتفاق می افتد. نقش دنتینوکلاست های پالپی در این فرآیند همچنان مورد مطالعه می باشد.

اختلالات سیستمیکی که روی رویش و ریزش دندان تاثیرگذار می باشند :

تعدادی از بیماری های سیستمیک و سندرمها رویش و ریزش دندان های شیری را تحت تاثیر قرار می دهند. رویش زودهنگام دندان و ریزش زودهنگام دندان های شیری رایج تر از رویش و ریزش تاخیری می باشد. به طور کلی تاخیر در رویش دندان های شیری همراه با تاخیر در رویش دندان های دائمی و تاخیر در رویش دندان های دائمی اغلب بیشتر از دندان های شیری دیده می شود.

مطالب مرتبط :

قطره آهن و دندانهای شیری

روش‌های پیشگیری‌ از پوسیدگی دندان شیری‌

سن رویش دندان ها و اهمیت دندانهای شیری

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال