آمادگی مطب برای بهداشت دهانی نوزاد

به توصیه دندانپزشک اطفال مراقبت از نوزاد در مقایسه با کار معمولی مطب از جهات مختلف متفاوت است. این امر ممکن است به جای دندانپزشک اطفال عمدتا توسط دستیار انجام شود و به صورت معمول به وسایل مشابه فرد نیازمند پروفیلاکسی وتری مخصوص فلوراید ترپی نیازی ندارد. محل مراقبت می تواند در اتاق کار باشد ولی همچنین می تواند در اتاق جلسه یا محل بازی راحت با نور کافی انجام شود. رادیوگرافی در اغلب ملاقات های نوزادان غیر معمول بوده و اغلب اوقات پیش بند بیمار، رول پنبه ها و سایر وسایل یک معاینه معمولی دندانپزشکی حضور ندارند.

با این وجود پرونده دندانپزشکی نیاز بوده، ولی ممکن است خلاصه شود. به هر حال مسائل ضروری تاریخچه ، ثبت معاینه، طرح درمان و یادداشت پیشرفت کار سر جای خود هستند. دفترچه راهنمای بیمار و سایر وسایل آموزشی باید به سمت این گروه سنی خاص معطوف باشد. می توان گروه دندانپزشکی را برای بهبود زمان، مکان و عمل بهداشت دهانی نوزاد در مطب منظور کرد. این امر به آن ها شانس استفاده از دانش خود برای آموزش و فرصت کار با کودکان خردسال را می دهد که برای اغلب کارکنان دندانپزشکی مایه مسرت است.

 

بهداشت مطب دندانپزشکی | دندانپزشک اطفال

در نهایت در یک مطب شلوغ دادن وقت ملاقات به نوزادان به کمی تامل نیاز دارد، چون کارکنان را گرفتار نموده و اگر خارج از محدوده اتاق کار صورت گیرد، مستلزم تغییر در الگوی حرکت کارکنان است.

تعهد کادر غیر دندانپزشکی در رابطه سلامت دهانی نوزاد چه می باشد؟

فقدان دسترسی به خدمات دندانپزشکی مانعی بزرگ جهت تاسیس خانه دندانپزشکی در سنین جوانی می باشد. شاغلین خدمات سلامت از جمله متخصصین کودکان، پزشکان و پرستاران نسبت به متخصصین دندانپزشکی به احتمال بیشتری به کودک زیر 3 سال خدمات ارائه می دهند. بنابراین مهم است که آن ها نقش حیاتی و بحرانی خود را در کاهش بی عدالتی در دریافت خدمات بهداشت دهانی بدانند و به این صورت است که بررسی سلامت دهان را به عنوان بخشی از وظایفشان در نظر بگیرند، تا زمانی که یک خانه دندانپزشکی در دسترس باشد. شاغلین حرفه پزشکی فرصتی برای ارائه خدمات پیشگیری اولیه زودهنگام در کودکان و ایجاد عادت بهداشت دهانی مثبت در طول زندگی را دارند.

 

مطالب مرتبط :

اصول دندانپزشکی اطفال چیست؟

دیدگاه دندانپزشک اطفال به بهداشت دهان

بهداشت دهان از تولد تا بلوغ

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال