بهداشت دهان و دندان در بچه های سندرم داون

موضوع تحقیق :

نگرش و آگاهی والدین در مورد بهداشت دهان و دندان مبتلایان به سندرم داون در ترکیه

هدف :

به منظور ارزیابی و سنجش نگرش خانواده ها در رابطه با بیماران سندرم داون و مشکلات مرتبط حفره های دهان و نیز مشکلات سلامت دهان و دندان.

مواد و روش تحقیق :

این مطالعه مقطعی در جولای سال 2017 در دانشگاه Marmara، دانشکده دندانپزشکی انجام شده است.

خانواده های دارای افراد مبتلا به سندرم داون، افراد عضو انجمن سندرم داون ترکیه، مورد مطالعه قرار گرفتند.

برای جمع آوری اطلاعات در سه بخش مختلف، 43 سوال مرتبط با اطلاعات اجتماعی، جمعیت شناختی و اطلاعات پزشکی بیمار مطرح شده بود.

اطلاعاتی در رابطه با ویزیت ها و مسواک زدن دندان های بیمار نیز مد نظر بود.

پرسشنامه به خانواده ها از طریق اینترنت ارسال شد.

از آن ها خواسته شد که طی یک ماه این پرسشنامه را کامل کنند و برگردانند.

از نرم افزار آماری SPSS 22 برای آنالیز و تحلیل داده ها استفاده شد.

وضعیت دهانی کودکان سندرم داون

نتایج :

از 103 خانواده، 25 نفر یعنی حدود 24.27% بچه هایاشن را نزد دندانپزشک اصلا نبرده بودند.

12 نفر، یعنی 11.65% فکر می کنند که بچه هایشان برای این کار خیلی کوچک هستند.

6 نفر یعنی 5.82% هم فکر می کردند که در محیط دندانپزشکی روبرویی فرزندشان مشکل باشد و 2 نفر، یعنی 1.94% نتوانسته بودند دندانپزشک خوب و مناسب پیدا کنند.

از لحاظ آماری یک ارتباط خاص و معنادار آماری بین سلامت دهان و دندان و میزان مسواک زدن بود.

یک تفاوت آماری خاص و معناداری هم بین میزان کمک به مسواک زدن کودکان بود. همچنین بحث سن هم در میان بود.

نتیجه گیری که در این آمار و آنالیز انجام شده بود :

والدین افراد مبتلا به سندرم داون، برای مراقبت کامل و درست از دهان و دندان های فرزند سندرم داون شان نیاز به اطلاعات کامل و راهنمایی های سطح بالا دارند.

پس باید نزد یک فرد مطلع مراجعه کنند، از جمله یک دندانپزشک اطفال خوب و با تجربه که به آن ها در این زمینه کمک کند و راهنمایی های لازم را بدهد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال