علت مشکلات رویش دندان دائمی چه می باشد؟

از مهم‌ترين دلايل اهميت دندان‌های شيری که کمترین توجه ممکن است به آن شود، نقش آنها در زيبايی کودکان می باشد. با پوسیدگی دندان یا تیره شدن دندان های شیری تاثیر نامطلوبی در زیبایی کودک دارد و کودک اعتماد به نفسش را از دست می دهد.

به توصیه دندانپزشک کودکان باید به دندان های شیری همچون دندان های دائمی توجه ویژه ای داشت. زیرا به عنوان راهنمای رویش صحیح دندان های دائمی باشند. با زودتر از بین رفتن آن ها، نامرتبی دندان های دائمی را به دنبال خواهد داشت. به دنبال آن اگر زمان ماندن دندان های شیری در دهان بیشتر شود، مشکلات رویشی دندان های دائمی را در پی خواهد داشت. علت این مشکلات چه می باشد؟! در این باره به اختلالات تکامل دندان می پردازیم که مشکلات رویشی یکی از دلایل آن است.

اختلالات تکامل دندان :

اختلالات در تکامل دندان به این صورت دیده شده است که :

  • تنوع عددی (فقدان دندان یا دندان اضافی)
  • تنوع در اندازه و شکل دندان ها
  • نقایص در بافت های مینرالیزه، مینا، عاج، سمان که ممکن است ناشی از نقایصی در ترکیب، ماتریس خارج سلولی مربوطه و یا مینرالیزاسیون آن باشد.

مشکل رویش دندان های دائمی

مشکلات رویشی

بدیهی است که تکامل دندان ممکن است در مراحل مختلف مورفوژنز دچار اشکال شود و نتیجه نهایی به زمان وقوع اختلال بستگی دارد.

تنوع در تعداد، شکل و اندازه دندان ها عموما با هم مرتبط هستند، به خصوص هیپودنشیا همراه با دندان های کوچک و پگ شکل اغلب در یک بیمار با هم دیده می شود. در این موارد آشکارا مهار مورفوژنز اولیه وجود دارد که بسته به نوع دندان و وسعت اختلال منجر به توقف کامل دندان ها یا ایجاد دندان های کوچک می شود. سومین مولرها، دومین پره مولر ها و انسیزورهای لترال ماگزیلا شایع ترین دندان های غایب می باشند. عقیده بر این است که آن ها به این علت تحت تاثیر قرار می گیرند که آخرین دندان هایی هستند که از placode دندانی مربوطه تکامل می یابند. ممکن است تکامل دندان هایی که در نهایت دچار غیبت می شوند، واقعا شروع شده باشد و ممکن است حتی تا مراحل اولیه پیشرفت کرده باشد اما به علت نرسیدن جوانه های دندانی به حد آستانه اندازه، متوقف شده باشد.

مطالب مرتبط :

آیا کشیدن دندان کودک درست است؟

بلاهایی که به سر دندان های شیری می آید!

وضعیت دهانی کودکان سندرم داون

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال