آیا بهداشت دهان روی درس و مدرسه بچه ها تاثیر دارد؟

آیا شواهدی هست که نشان دهد بهداشت ضعیف دهان و دندان ها روی عملکرد درسی بچه ها تاثیر دارد؟

بخشی از مطالعه ای که انجام شده، روی تاثیر بهداشت دهان روی عملکرد درسی بچه ها تحقیقات انجام داده.

طبق گزارشات، آنالیزها هیچ شواهدی را در رابطه با دندان درد و عملکرد ضعیف بچه ها نشان نداده!

ارتباط چشمگیری بین تجمع پلاک دندان و عملکرد مدرسه بچه ها دیده شده.

استدلال ها بر این بوده یک خطایی ممکن است ناشی از یک هدف نامشخص، و طبقه بندی اشتباه از عملکرد مدرسه قبل از این آزمون آماری باشد.

عقیده ها بر این بوده که نتایج به اشتباه تفسیر شده، و به طور نادرست نتیجه گیری شده.

این خطا و اشتباه ممکن است ناشی از یک هدف نامشخص تحلیل و برداشت شود.

برای درک نتایج به طور تاثیرگذارتر، یکسری توضیحاتی داده شده است.

در واقع اهدافی برای تاثیر بهداشت دهان و دندان ها و عملکرد مدرسه بچه ها در نظر گرفته و بررسی شده.

فرض بر این است که کودک در صورت داشتن مشکلات بهداشت دهان و دندان، احتمالا در عملکرد مدرسه اش هم اختلال داشته.

هدف از تجزیه و تحلیل آماری مقایسه نمرات ضعیف ریاضی بین کودکانی که پلاک دندان داشتند، یا درد دندان، و آن هایی که بدون مشکل بوده اند.

مشکلات دهان و دندان و عملکرد درس و مدرسه

پلاک های دندان و دندان درد در معرض و تحت تاثیر نمرات مدرسه بودند. مرحله بعد، مشخص کردن این نمرات ضعیف است.

مطالعات قبلی هم نتایج را نشان می دهد که نظمشان به هم ریخته، و بین متوسط، زیر متوسط، ضعیف و بالای متوسط و عالی می باشد .

این بهم ریختگی با دقت انجام می شود تا از مشکلات سو طبقه بندی ها با دقت جلوگیری شود، که روی تفاسیر بعدی تاثیر می گذارد.

نمرات متفاوتی که بیانگر مقادیر یا هنجارهای متضاد می باشند.

در نتایج نهایی گفته شده که این ادعایی که بین عملکرد مدرسه و بهداشت دهان و دندان می باشد، حمایت نشده.

پیشنهاد می شود که محققان برای جلوگیری از تفسیر نادرست از نتایج، اهداف مشخصی برای چیزی که می خواهند تجزیه و تحلیل کنند، تعیین کنند.

این خطا ممکن است عمدی نباشد، اما می واند با ادعاهای اخیر و شواهد در بحث دندانپزشکی مورد بررسی قرار گیرد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال