چرا بعضی دندان ها در لثه می مانند؟

نظر دندانپزشک کودکان در رابطه با باقی ماندن دندان های شیری چه می باشد؟ آیا علت خاصی دارد؟

شایع ترین دندان شیری درگیر بین دندان های دیگر، مولر دوم ماگزیلا می باشد. زاویه دندان نامناسب بوده و اغلب ریشه ها خم می شوند و در حین تکامل از دیواره سینوس ها تبعیت می کنند. این بدان معناست که نمی توان انتظار داشت که رویش به طور خودبخودی انجام گیرد. دندان نهفته می تواند موجب تلت مولر دائمی و اختلال در رویش پره مولرهای دائمی شود. دندان شیری نهفته به طریقه جراحی خارج می شود. همچنین ممکن است مولر دوم شیری در مندبیل باقی بماند و بدین ترتیب موجب مشکلات رویشی شدید برای دندان دائمی جانشین شود.

رویش دندان های دائمی در مکان های غیر معمول :

اختلالات در رویش در دندان های دائمی شایع است. در کنار تنوع طبیعی در زمان رویش، تعدادی از اختلالات ژنتیک، بیماری ها و سندرم ها، همانطور که قبلا دندانپزشک کودکان به آن اشاره کرده است، می تواند رویش دندان را تحت تاثیر قرار دهد. هرچند شایع ترین اختلالات در رویش دندان در دوره دندان دائمی به محل رویش مربوط می شود.

ماندن دندان های شیری در لثه

اختلالات مکانی شایعی که در رویش دندان در دندان های دائمی می باشد عبارتند از :

  • موقعیت رویش نابجا اغلب همراه با عدم وجود فضای کافی می باشد : مولر اول ماگزیلا، کانین ماگزیلا، انسیزور میانی ماگزیلا، پره مولر دوم
  • مال پوزیشن ها
  • عوارض تروما
  • دندان های اضافی، مزیودنس ها، ادنتوماها
  • انکیلوز
  • اختلالات تکاملی
  • کیست ها

در ادامه به یکی از این موارد می پردازیم و به طور کامل شرح می دهیم.

رویش نابجا :

به تشخیص دندانپزشک کودکان در قوس های دندانی شلوغ ممکن است مولر اول ماگزیلا توسط برآمدگی سطح دیستال مولر دوم شیری نهفته شود. سطح مولر شیری از ناحیه دیستال سطح ریشه تحلیل پیدا می کند، مولر دائمی گیر افتاده و رویش متوقف می شود. هرچند گزارش شده که تصحیح خودبخودی تقریبا در نیمی از موارد رخ می دهد. بنابراین قبل از کشیدن دندان شیری یا انجام درمان ارتودنسی، مدتی نظارت منطقی پیشنهاد می شود.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال