اختلالات تکامل دندان شامل چه مواردی است؟

اختلالات تکامل دندان کودکان

در بسیاری افراد، دندان ها به طور منظم و طبیعی رشد می کنند. اما گاها هم پیش می آید که دندان ها به طور طبیعی رشد نمی کنند. ممکن است این مورد به علت عوامل ژنتیکی و محیطی رخ دهد. با وجود دندانپزشک اطفال خوب و یا دندانپزشک کودکان برای این اختلالات دندانی راه حلی می باشد و می توان آن مشکلات را به حداقل رساند. اما دلیل اصلی این اختلالات دندانی کودکان چه می باشد؟

اختلالات در تکامل دندان بدین صورت دیده شده است :

  1. تنوع عددی (فقدان یا دندان اضافی)
  2. تنوع در اندازه و شکل دندان ها
  3. نقایص در بافت های مینرالیزه، مینا، عاج و سمان که ممکن است ناشی از نقایصی در ترکیب، ماتریس خارج سلولی مربوطه و یا مینرالیزاسیون آن باشد.

اختلالات دندانی کودکان

مشکلات رویشی

بدیهی است که تکامل دندان ممکن است در مراحل مختلف مورفوژنز دچار مشکل شود و نتیجه نهایی به زمان وقوع اختلال بستگی دارد.

تنوع در تعداد، شکل و اندازه دندان ها عموما با هم مرتبط هستند، به خصوص هیپودنشیا همراه با دندان های کوچک و پگ شکل اغلب در یک بیمار با هم دیده می شود. در این موارد آشکارا مهار مورفوژنز اولیه وجود دارد که بسته به نوع دندان و وسعت اختلال منجر به توقف کامل تکامل دندان ها یا ایجاد دندان های کوچک می شود. سومین مولرها، دومین پره مولرها و انسیزورهای لترال ماگزیلا شایع ترین دندان های غایب می باشند. عقیده بر این است که آن ها به این علت تحت تاثیر قرار می گیرند که آخرین دندان هایی هستند که از PLACODE دندانی مربوطه تکامل می یابند. ممکن است تکامل دندان هایی که در نهایت دچار غیبت می شوند واقعا شروع شده باشد و ممکن است حتی تا مراحل اولیه پیشرفت کرده باشد، اما به علت نرسیدن جوانه های دندانی به حد آستانه اندازه، متوقف شده باشد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال