مشکلات رایج در اوایل دوره دندانی چیست؟

مشکلاتی که در اوایل دوره دندانی مختلط بین 6 تا 9 سالگی دیده می شوند :

  • عادات ایجاد کننده مال اکلوژن ها
  • اختلالات رویش دندان
  • مال اکلوژن های فانکشنال
  • موانع ایجاد طبیعی فضا برای دندان ها
  • آژنری دندان های دائمی 
  • اورجت زیاد که افزایش دهنده خطر صدمات تروماتیک می باشد

دیگر مشکلات دندانی که ممکن است هر والدینی با آن روبرو شود، یکی از آن ها انسیزورهای نهفته می باشد. فقط یک انسیزور میانی رویش یافته است.

دندان دیگر کجاست؟ معاینه رادیوگرافی ممکن است یک مانع رویشی مانند ادنتوما را نشان دهد. کشیدن دندان شیری، اکسپوژر جراحی و حفظ فضا ممکن است توصیه شود. مداخله سریع بسیار مهم است.

مولرهای اول نابجا :

مولر اول نابجا قسمت دیستالی مولر شیری را تحلیل می برد و ممکن است طی رویش قفل شود. مولر های دائمی با تمایل مزیالی ممکن است توسط یک فنر بر روی اپلاینس متحرک با یک سیم قطعه ای به سمت دیستال حرکت داده شوند. استفاده از اپلاینس های ارتودنسی با الاستیک های جدا کننده بر سیم برنجی ترجیح داده می شود. پس از آن تحلیل مولر شیری متوقف می شود.

بیماری های دهانی زودرس در کودکان

مولرهای شیری انکیلوز :

تا زمان قرار گرفتن دندان جانشین دائمی در یک موقعیت طبیعی نظارت ضروری است. ریزش طبیعی رخ خواهد داد ولی تقریبا 6 ماه دیرتر از حالت نرمال خواهد بود. اگر انکیلوز زودتر اتفاق بیفتد یعنی قبل از 6 تا 7 سالگی، رویش عمودی دندان های مجاور و تکامل عمودی زوائد آلوئولار، مولر شیری انکیلوز را در موقعیت نزدیک یا گاهی زیر مارژین لثه ای نگه می دارد. اگر مولر اول دائمی تمایل زیادی نشان دهد که به سمت مولر شیری که پایین تر از اکلوژن قرار گرفته کج شود این کج شدگی بادی سریعا درمان شود. در صورت آژنزی دندان جانشین دائمی، باید به کمک ارتودنتیست درمان بر اساس وضعیت فضای اکلوژن برنامه ریزی شود. خارج کردن فوری مولر شیری اغلب مفید است ولی از طرف دیگر ممکن است کاهش قابل توجه ارتفاع زواد آلوئولار جایگزینی بعدی را بسیار مشکل نماید. خارج کردن سریع مولر شیری همچنین اجازه می دهد که مولر دائمی به سمت جلو حرکت کند، بنابراین به طور کامل یا ناقص فضا را ببندد.

مطالب مرتبط :

سنین پرخطر بیماری های دهانی

التهاب و بیماری های لثه در کودکان

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال