ناهنجاری های دندان چند نوع می باشند؟

انواع ناهنجاری های دندان

انواع مختلفی از ناهنجاری های دندانی که در ارتباط با نقایص تکاملی دندان هستند، به وسیله عوامل ارثی، سیستمیک، تروماتیک، یا موضعی ایجاد می شود. همانطور که دندانپزشک اطفال توصیه می کند، سیستم های متعددی که هرکدام مزیتی دارند، برای طبقه بندی ناهنجاری های دندانی به کار رفته اند. مزیت این سیستم این است که می توان هر طبقه را به مراحل تکامل دندان که گمان می رود ناهنجاری در آن منشا گرفته باشد، مرتبط ساخت.

ناهنجاری های تعداد به گفته دندانپزشک اطفال :

تغییر در تعداد دندان ها ناشی از مشکلات در طی مرحله آغاز یا مرحله تیغه دندانی تکامل دندان می باشد. علاوه بر الگوهای وراثتی ایجاد کننده دندان اضافه یا فقدان دندانی، اختلال فیزیکی در تیغه دندانی، تیغه دندانی بیش فعال و شکست در القای تیغه دندانی به وسیله اکتومزانشیم نمونه های متعددی از عوامل اتیولوژیک تاثیرگذار روی تعداد دندان ها هستند.

ناهنجاری دندان کودکان

هیپردنشیا :

هیپردنشیا یا دندان های اضافی لغاتی برای توصیف افزایش تعداد دندان هاست که می تواند در هر دو سری دندان های شیری و دائمی رخ دهد. در گزارشات میزان بروز آن تا 3% آمده است، مردان دوبرابر زنان درگیر می شوند. 90 تا 98% دندان های اضافه در ماگزیلا رخ داده و دندان های دائمی بیش از دندان های شیری درگیر می شوند. شایعترین دندان اضافه مزیودنس بوده در خط وسط کام رخ داده و می تواند اشکال و موقعیت های مختلفی نسبت به دندان های مجاور قرار گیرد. این دندان ها اکثرا در موقعیت پالاتالی نسبت به سانترال ها هستند.

شکاف لب و کام به طور شایعی افزایش یا فقدان در سری دندانی نرمال را نشان داده و یک نمونه واضح از اختلال فیزیکی تیغه دندانی به عنوان یک عامل اتیولوژیک است. در بیماران با CLP، بروز بیشتری از هیپردنشیا تا 5% گزارش شده است. سندرم های کلاسیک که دارای دندان اضافی هستند، در آن ها دیسپلازی کلیدوکرانیال بالاترین ارتباط را با این ناهنجاری دندانی دارد.

هیپودنشیا :

هیپودنشیا یا فقدان مادرزادی دندان، کاهش در تعداد دندان هاست. الگوهای وراثتی خانوادگی بیشترین ارتباط اتیولوژیک را با الگوهای هیپودنشیا دارند. گزارشات نشان دهنده وقوع 1.5% تا 10% به استثنای مولرهای سوم در جمعیت ایالات متحده می باشد. شایعترین دندان های دائمی دچار فقدان مادرزادی به استثنای مولرهای سوم، پرمولر دوم فک پایین (3.4%) و سپس لترال فک بالا (2.2%) است. ارتباط تنگاتنگی بین فقدان دندان شیری و فقدان دندان دائمی وجود دارد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال