آیا لکه های سیاه دندان با خمیردندان می رود؟

اثربخشی سه خمیردندان روی لکه های قطره آهن روی دندان کودکان یا دندان های شیری

مطالعات و تحقیقاتی در رابطه با اثربخشی خمیردندان روی لکه های قطره آهن روی دندان های شیری صورت گرفته، در دپارتمان دندانپزشکی اطفال، دانشکده دندانپزشکی، علوم پزشکی دانشگاه تهران.

این مطالعه به هدف ارزیابی تاثیر سه خمیردندان در از بین بردن لکه های آهن روی دندان های شیری صورت گرفته است.

در این مطالعه، 60 دندان شیری کشیده شده که این مشکل را داشتند انتخاب شدند، در cementoenamel junction قرار داده شدند، و پالپ های آن ها با کامپوزیت پر شدند .

این دندان ها سپس در محلول سولفات آهنی غوطه ور شدند، و 3000 بار با استفاده از دستگاه براش دندان Colgate، سفیدکننده Crest.

از بین بردن لکه های دندان، در چهار گروه با استفاده از خمیردندان پروفیلاکسیس انجام شد.

عکس های دیجیتالی که از دندان ها قبل و بعد از مسواک زدن با خمیردندان های crest گرفته شده بود، و تغییراتی در پارامترهای رنگی با استفاده از نرم افزار های فتوشاپ و iColor صورت گرفته بود.

تغییرات در پارامتر های رنگی، از لحاظ آماری با استفاده از ANOVA یک طرفه اندازه گیری شدند، در حالی که مقایسه های چندگانه ای توسط تست Tukey صورت گرفته بود.

نتایج به دست آمده اینطور نشان می داد که :

بیشترین تغییر در کروما در گروه پروفیلاکسیس مشاهده شده بود و سپس در خمیردندان Crest، Colgate و Crest معمولی بود.

پروفیلاکسیس به طور کامل لکه ها را از بین برده بود.

بیشترین کاهش در مقادیر، در crest معمولی ، Colgate، و سفیدکننده Crest بود.

در سیستم آزمایشگاهی، به قول دندانپزشک اطفال خوب در تهران، کمترین میزان کاهش در سفید کننده Crest، Colgate، و crest معمولی بود.

عصب کشی دندان شیری کودک

پروفیلاکسیس به طور چشمگیری درخشندگی دندان را افزایش داده بود.

در نهایت، هیچ کدام از خمیردندان ها در این مطالعه به طور تاثیر گذار، لکه های آهن روی دندان های شیری را از بین نبرده بودند.

در واقع قادر به از بین بردن آن ها نبودند.

خمیردندان سفید کننده Crest، در این موضوع خیلی کم تاثیر گذار بود.

اهمیت کلینیکی :

برای جلوگیری از کمبود آهن و فقر آهن، قطره آهن در کودکان زیر 2 سال توصیه می شود.

با این حال، لکه های قطره آهن روی دندان ها یک مشکل و نگرانی رایج بین اکثر والدین می باشد.

یافتن خمیردندان هایی که تاثیر گسترده ای روی از بین بردن لکه های قطره آهن دارند در این باره بسیار می توانند کمک کنند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال