بیماران سندرم Tourette چه کسانی می باشند؟

سندرم Tourette چیست؟

این سندرم از طریق برخی تیک های حرکتی و صوتی انتخابی متعدد ظرف مدت بیش از یک سال مشخص می گردد. شیوع آن تقریبا 1% است و پسرها حدود سه چهار برابر بیشتر از دختران تحت تاثیر این نوع سندرم قرار می گیرند.

همانطور که دندانپزشک اطفال در رابطه با بیماران بیش فعال گفت، در کودکان سندرم tourette تیک های حرکتی ممکن است پیچیده بوده و شامل کل بدن شوند. همچون لگد زدن و یا پا بر زمین کوبیدن. تیک های صوتی شامل صدای خر خر دادن، صاف کردن گلو و نای، فریاد زدن و جیغ کشیدن می باشد. می تواند به به عنوان کوپرولالیا (کاربرد غیر ارادی و بی اختیار جملات و واژگان زشت و ناپسند) بیان شوند. شرایط همراه شامل اختلالات وسواس و ADHD می باشد. درمان به جز استراتژی های آموزشی روانی، شامل درمان رفتاری شناختی است و در مورد اختلالات وسواس، درمان غالبا همراه با برخی بازدارنده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) می باشد.

سندرم Tourette

در رابطه با سلامت دهان و دندان بیمارانی که دارای سندرم Tourette می باشند، چه باید کرد؟

بچه ها و نوجوانان مبتلا به سندرم Tourette مشکلات بیشتری را در مراقبت از دهان و دندان دارند که این امر موجب افزایش ریسک مشکلات کنترل رفتاری در دندانپزشکی و همین طور نگرانی های دندانی در طولانی مدت می گردد. ملاحظات سلامت دهان مشابه بیماران ADHD می باشد.

در رابطه با سایر اختلالاتی مثل عقب ماندگی ذهنی چه باید کرد؟

این دو نوع شاخصه در واقع نقص در هوش تئوریک و عملکرد رفتارهای اجتماعی حاصله پیش از دوران بزرگسالی می باشد. واژه عقب ماندگی ذهنی اساسا در شمال آمریکا به کار می رود، در حالی که واژه ناتوانی یادگیری در انگلستان و بیشتر مناطق اروپا کاربرد دارد. یک تعریف کاربردی شامل شاخص ها و ارزیابی های روان سنجی است. آی کیوی پایین 70 در واقع به معنای ناتوانی های یادگیری و عقب ماندگی های ذهنی است و آی کیوی پایین 50 نشان دهنده عقب ماندگی های ذهنی شدیدتر و بیشتر می باشد. ناتوانی یادگیری حدود 2ونیم تا 3% جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهد و 0.6% عقب ماندگی ذهنی شدید دارند. ناتوانی یادگیری می تواند با فاکتورهای ژنتیکی یا مادرزادی یا اکتسابی در کودکی حاصل آید. برخی اشخاص با توانایی یادگیری خفیف ممکن است نیاز به کمک کمتری میاز دارند و می توانند به مدارس عادی بروند. افرادی که ناتوانی یادگیری مطلق دارند، در تمامی عملکردها و فعالیت ها مستلزم کمک و حمایت بیشتری هستند.

مطالب مرتبط :

دندانپزشک اطفال خوب و پیشنهاد دندان سالم

روش‌هاي پيشگيري با مراجعه به دندانپزشک اطفال در تهران

نقش سیستم عصبی مرکزی در دندانپزشکی اطفال

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال