بلاهایی که به سر دندان های شیری می آید!

دندان های شیری کودکان در معرض چه آسیب هایی قرار دارند؟ و چه درمان های فوری دندانپزشک اطفال بدون درد برای آن ها در نظر دارد؟

دندانهای شیری از جمله دندان هایی هستند که از سن 6 ماهگی کودک شروع به رشد می‎کنند و تا یک سالگی به حد تکامل خود می ‎رسند. تعداد دندانهای شیری 20 عدد می باشد و مثل دندان های دائمی، ممکن است دچار خرابی، پوسیدگی، شکستگی، لب پر و یا زودتر از موعد، کنده شوند. به همین خاطر باید به فکر درمان و ترمیم آنها حتما بود. در ادامه چند مورد از آسیب های دندان های شیری را بیان می کنیم :
طی تکامل اولیه، انسیزور دائمی به صورت موازی ودر مجاورت اپکس انسیزور شیری قرار می گیرد. در نتیجه همراه با آسیب به دندان های شیری، دندانپزشک اطفال بدون درد باید همواره از صدمه احتمالی به دندان های دائمی زیرین مطلع باشد.
یک کودک خردسال اغلب برای همکاری ناتوان بوده و روش زیر برای معاینه کلینیکی پیشنهاد می شود.  
  • والدین بر روی صندلی نشسته و کودک بر روی زانوی پدر یا مادر، روبروی والدین قرار می گیرد.
  • دندانپزشک پشت سر کودک نشسته و سر کودک را بین زانوها جای داده و حمایت می کند.
  • والدین بازوها و پاهای کودک را به آرامی مهار می کنند.

آسیب ها و شکستگی های دندان شیری کودکان

بدین طریق یک معاینه کامل از ساختمان های دهان به راحتی در عرض چند دقیقه انجام می شود.

به کمک والدین یا افراد بزرگسال دیگر تهیه رادیوگرافی هایی از ناحیه تروماتیزه امکان پذیر می باشد. هرچند درمان هایی مثل اسپلینت کردن دندان ها لق یا درمان ریشه ممکن است بی نهایت مشکل باشد. بنابراین در اکثر موارد، دندانپزشک اطفال مجبور است تصمیم بگیرد که آیا دندان تروماتیزه بهتر است. با خارج کردن درمان شود یا می تواند بدون هیچ درمان اضافی نگه داشته شود. اگر نگه داشتن انسیزور شیری تکامل جوانه دندان دائمی را به مخاطره اندازد باید همواره خارج شود.

شکستگی مینا و مینا ـ عاج

اغلب شکستگی های تاج شامل شکستگی مینا یا شکست سطحی مینا ـ عاج می باشد. در هر دو حالت صاف کردن لبه های تیز کافی می باشد. اگر شکستگی گسترده و کودک همکار باشد، دندان می تواند با سمان گلاس آینومر یا کامپوزیت ترمیم شود.

شکستگی پیچیده تاج

به طور طبیعی خارج کردن دندان درمان انتخابی می باشد، هرچند اگر کودک همکاری کامل داشته باشد، روش مشابه روش دندان های دائمی به عنوان چارچوب (کلی) پیگیری می شود.

شکستگی تاج ـ ریشه

این موارد شامل شکستگی مینا، عاج و سمان است. به طور شایع پالپ اکسپوز می شود. درمان ترمیمی بسیار مشکل بوده و بهتر است دندان کشیده شود.

مطالب مرتبط :

درمان شکستگی های ریشه دندان توسط دندانپزشک ترمیمی

پیش آگهی به دنبال شکستگی پیچیده

شکستگی ریشه به چه دلیل رخ می دهد

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال