روکش مستقیم پالپ دندان های مولر شیری

درباره روکش مستقیم پالپ دندان های مولر شیشه ای و چسب های کلسیم سیلیکات چه می دانید؟

کدام بهتر است؟

روکش مستقیم پالپ دندان های مولر شیری یا اولیه با استفاده از تنظیم سریع کلسیم سیلیکات :

یک کارآزمایی بالینی تصادفی به همراه 12 ماه پیگیری روی این موارد صورت گرفته و به آن پرداخته شده.

مقدمه ای بر موضوع استفاده سریع کلسیم سیلیکات :

اهداف :

کلسیم سیلیکات با تنظیم سریع به همراه فلوراید، که برای کاربردهای بالقوه در روکش دندان انجام می شود.

هدف از این مطالعه، ارزیابی نرخ موفقیت روکش مستقیم پالپ در مولرهای شیری می باشد.

با استفاده از مواد جامد تری اکسید مواد معدنی، دولایه، و پوشاننده یونومیر شیشه ای، در مقابل کلسیم سیلیکات یک لایه با مدت زمان 4 الی 10 دقیقه می باشد.

متریال یا مواد و روش ها :

مولرهای شیری متقارن و دوطرفه در فک 45 بیمار که بین 5 تا 7 سال سن دارند.

پالپ های در معرض بعد از برداشتن پوسیدگی، به طور تصادفی با کلسیم سیلیکات یک لایه یا MTA دولایه و پوشاننده یونومیر شیشه های ترمیم شدند.

تمام حفره ها با آمالگام پر شده بودند. ارزیابی های بالینی و رادیوگرافی بعد از 6 و 12 ماه انجام شد.

در پایان پیگیری 12 ماهه، 40 بیمار برای ارزیابی قابل دسترسی بودند.

روکش پالپ

نتایج :

موفقیت کلی در روکش مستقیم پالپ، در یک طرح دهانشویه، با استفاده از MTA با پوشش یونومیر شیشه ای یا یک لایه چسب کلسیم سیلیکات بعد از 12 ماه پوشش داده شدند. 90 درصد در 37 مورد از 41 نفر، و 85 درصد در 35 نفر از 41 نفر، به این ترتیب بدون تفاوت آماری معناداری، بعد از 6 و 12 ماه دیده شد.

جمع بندی :

در محدوده این مطالعات، ارزیابی های کلینیکی و رادیوگرافی نشان داده که چسب کلسیم سیلیکات یک لایه با موفقیت برای روکش مستقیم پالپ مولرهای شیری استفاده شده است.

به عنوان یک جایگزین کامل در MTA های دولایه و چسب یونومر شیشه ای می باشند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال