منظور از فلوریداسیون آب چیست؟

فلوریداسیون آب به عنوان اساس و پایه در برنامه پیشیگیر از پوسیدگی باقی مانده است.

این کار نه تنها موثرترین روش کاهش پوسیدگی است، بلکه مقرون به صرفه ترین، راحتترین و مطمئن ترین راه بهره وری از مزایای فلوراید برای جامعه است چرا که این روش نیاز به همکاری افراد ندارد. مطالعات اولیه کاهش پوسیدگی را در اثر نوشیدن آب حاوی فلوراید از زمان تولد برای کودکان و نوجوانان، برای دندان های شیری 40 تا 50 درصد و برای دندان های دائمی 50 تا 65 درصد ذکر کرده اند.

مکمل های فلوراید یا فلوراید موضعی

مطالعات جدیدتر گزارش کرده اند که میانگین dmfs کودکانی که اقامت دائم در نواحی فلورایده داشته اند در حدود 18 درصد کمتر از کودکانی بوده است که در معرض فلوراید نبوده اند. وقتی کودکانی که در معرض مکمل های فلوراید یا فلوراید موضعی بوده اند را از مطالعه خارج کردیم، میانگین dmfs در گروهی که دائما در معرض آب فلورایده بوده اند، 25 درصد کمتر بود. بسیاری از این منابع آب مخصوصا در مناطق مرکزی غب و جنوب غرب کشور شامل سطوح قابل ملاحظه ای فلوراید طبیعی هستند. اگر چه نسبتا گران است که فلوراید موجود در منابع آب جامعه را حذف کنیم، ولی افزودن فلوراید به منابع آب جامعه نسبتا ارزان است.

فلورایداسیون آب چیست

در تعدادی از جوامع مبتلا به کمبود فلوراید، آب ناحیه به طور مصنوعی با قیمتی کمتر از نیم دلار برای هر فرد، بسته به میزان جمعیت فلورایده شده است. در ایالات متحده در سال 2008، بیش از 195 میلیون نفر (72/4 درصد جمعیت که از سیستم آب عمومی استفاده می کردند) آب حاوی فلوراید مطلوب را در حد مطلوب دریافت می کردند. داده ها افزایشی از 162 میلیون نفر (65/8%) در سال 200 را نشان می دهند.

مسئله تعیین دقیق غلظت فلوراید آب برای هر فرد با افزایش شیوع میزان فیلتراسیون آب خانگی و واحدهای پالایش ترکیب شده است. این واحد های فیلتراسیون اغلب از شیر آب یا خط یخچال منشا می گیرند و یا به طور مرکزی در جایی که همه آب ورودی به خانه فیلتر می شوند، نصب می گردند. پیچیدگی این موضوع به این واقعیت مرتبط است که برخی واحدهای تصفیه مانند آن هایی که با خاصیت اسمز معکوس عمل می کنند، باعث تغییر غلظت فلوراید می شوند در حالی که سایر واحدها مثل سیستم فیلتراسیونی که با زغال چوب کار می کنند، غلظت فلوراید را تغییر نمی دهند. دقیق ترین روش تعیین غلظت فلوراید در یک خانوار که از واحدهای فیلتراسیون استفاده می کنند، جمع آوری و آزمودن نمونه آبی که توسط فیلتراسیون تهیه شده است، می باشد.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال