مسواک خشک یا خیس زدن چه تاثیری روی دندان ها دارد؟

مقایسه تاثیر مسواک خشک یا خیس زدن روی پلاک های دندان در کودکان

این مطالعه و تحقیق در دانشکده دندانپزشکی اطفال، مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صورت گرفته است.دانشکده رادیولوژی دهان فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، نیز در این تحقیق همراهی داشته اند.

هدف از انجام این مطالعه :

این تحقیق به هدف ارزیابی تاثیر مسواک خشک یا خیس زدن برای پاکسازی سطوح دندان ها به گفته بهترین دندانپزشک اطفال در تهران صورت گرفته است.

متدها :

43 کودک بین سنین 10 تا 12 سال به طور تصادفی انتخاب شدند و این مطالعه روی آن ها برای پروژه مسواک زدن صورت گرفته است.

هر مورد کنترل این موضوع دست خودشان بود. از هر بیمار درخواست شده بود که یکی از تکنیک های خشک یا خیس را انتخاب کند و به مدت یک هفتته یک تکنیک، و تکنیک دیگر را هفته دوم انجام دهد.

نمونه ها یک گام شستشو با استفاده از پروفیلاکس قبل از هر هرهفته مسواک زدنشان داشتند.

شاخص تمیزی بسته به سطح پاکسازی پلاک ها اندازه گیری می شد.

از دو مسواک Oral-B به مدت دوهفته از طریق تکنیک Modified Stillman استفاده شد.

تست Mann-Whitney به همراه تست Wilcoxon signed-rank برای تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت.

خمیردندان فلوراید دار

نتایج :

سطح کارایی مسواک زدن در جنس مذکر کمی بیشتر بود، در واقع تفاوت آماری قابل توجهی بین هردو جنسیت بود.

پلاک باقی مانده اندازه گیری شده و در روه خیس، بالاتر و قابل توجه تر بود.

نتیجه گیری نهایی :

مسواک زدن خشک و مرطوب تفاوت معنا داری در بحث ظرفیت حذف پلاک داشتند که نشان می داد مسواک خشک تکنیک قابل قبول تری بین شرکت کنندگان بوده است.

این مبحث و مطالعه بیشتر به این جهت بوده که تاثیر این  نوع از مسواک زدن ها روی کودک دیده شود و بررسی شود که کدام تاثیر بیشتری روی از بین بردن پلاک ها داشته اند.

درباره مهسا رکنی

دکتر مهسا رکنی دندانپزشک کودکان , دندانپزشک اطفال , دندانپزشک کودک , دندانپزشکی کودکان بدون بیهوشی , دندانپزشکی اطفال با سدیشن

مطالب آموزشی 

دندانپزشک اطفال